Zpomalovačka ve video editoru Blender 3D

Ke zpomalení výstřelu z děla jsem sáhla po video editoru Blender, což je samozřejmě 3D modelovací a animační software, vyvíjený již dvacet let.

Do Sequenceru vložím videozáznam se stěžejním detailem, a tím je výstřel z děla na Valdštejnských slavnostech, které jsem si natočila.

Výstupní formát mám nastaven podle parametrů vkládaného videa. Rozměry 1920 x 1080 pixelů. Framerate 59.94 snímků za sekundu. Začátek videa na snímku 1, konec videa budu ještě štelovat podle délky zpomalovačky. Já mám například 896 snímků. Rozsah renderovaného videa bude tedy 1 – 896.

Formát souboru nastaven na FFmpeg Video, Container MPEG-4, Video Codec H.264, Output Quality na High Quality, Encoding Speed na Slowest, Audio Codec je AAC, Stereo, 192.

Výstupní formát videa.
Výstupní formát videa.

Najdu si úsek, který použiji pro další práci. Stačí mi několik sekund záběrů.

Označím si záběr klepnutím myškou na video stopu a přes menu Add v Sequenceru vložím efektovou vrstvu Speed Control (Add -> Effect Strip -> Speed control).

Efekt Speed Control.
Efekt Speed Control.

V nastavení Speed Control efektu, jehož parametry nalézám v pravé části Sequenceru vypnu položku Stretch to Input Strip Length.

Na této efektové vrstvě si v Sequenceru najedu na místo, kde se mi rychlost videa začne měnit. Počítám, že normální rychlost videa se rovná hodnotě 1. Vepíšu tedy v položce Speed Factor hodnotu 1 a vytvořím klíčový snímek (keyframe) kliknutím na puntík, který se nachází hned vedle pole Speed Factor. Puntík se změní na vyplněný kosočtverec, to je můj první klíčový snímek. Stejnou hodnotu (1) chci použít i u koncového snímku. Najedu si tedy na místo, kde bude zpomalovačka končit a vytvořím zde druhý klíčový snímek.

Klíčový snímek u Speed Factoru.
Klíčový snímek u Speed Factoru.

Zatím se mi ve videu nic nezměnilo. K tomu potřebuji další dva klíčové snímky mezi počátečním a koncovým klíčovým snímkem.

Najedu si tedy na místo, kde se mi rychlost přehrávaného videa výrazně změní, přesné místo si zvolím posunem pomocí klávesových šipek vpravo či vlevo. V mém případě to bylo 18 snímků od prvního klíčového snímku. Zde vepíšu hodnotu 0.1 do pole pro Speed Factor a vytvořím klíčový snímek. Přibližně o 176 snímků dál si vytvořím další klíčový snímek o hodnotě 0.1. Zpomalené video chci totiž po nějakou dobu udržet. Celkem jsem tedy vytvořila 4 klíčové snímky. Mezi 3. a 4. z nich je interpolace bodů pozvolná a video se tak vrací do své původní rychlosti o něco pomaleji.

Pokud chci vidět prováděné změny, je potřeba utlumit vloženou videostopu s mým záznamem. Tu si označím (v Blenderu 2.93.1 je videostopa modrá) a přes Sequencer menu Strip -> Lock/Mute -> Mute Strip, utlumím hlavní video. Efektovou stopu nechám tak jak je a refreshnu Sequencer zkratkou CTRL + R nebo přes Sequencer menu View -> Refresh All. Pustím si video a kuk, video je zpomalené v momentě, kdy z děla letí čmoudíky a plamínky. Nádhera.

Délku scény jsem si poštelovala podle potřeby a zvukovou stopu jsem trochu posunula, aby výbuch lícoval s výšlehem plamenu.

Ve video editoru mám také otevřený panel, ve kterém si zobrazuji Graph Editor, který mi ukazuje beziérovou křivku Speed Factoru a v němž také mohu editovat jak jednotlivé klíčové body, tak také interpolaci bodů či jejich posun po ose X. To když chci změnit umístění klíčového snímku na časové ose. Označím si klíčový bod (v Graph Editoru), zmáčknu klávesu G, čímž aktivuji posun, dále stisknu a držím klávesu X, aby se posun konal pouze vpřed a vzad a nikoliv nahoru a dolů, kde by mi měnil hodnotu klíčového snímku.

Křivka měnící se rychlosti v Graph Editoru.
Křivka měnící se rychlosti v Graph Editoru.

Na závěr si animaci vyrenderuji. Hlavní menu Render -> Render Animation (CTRL + F12).

Dále je také dobré ukládat, ukládat a nezapomínat na obnovování v Sequenceru, aby se projevily změny. Jeden občas zapomene a pak si říká, že se tam, kruci, nic nezměnilo. V neposlední řadě s každým dalším updatem softwaru může přijít změna v uživatelském rozhraní a funkce, po které marně pátrám, leží někde jinde, pod nějakým jiným menu. S tím je potřeba také počítat. Věřím, že každý další editor je diametrálně odlišný od toho, na co může být člověk zvyklý a tak ho jiný přístup může dost překvapit a zpomalit tak práci na šnečí tempo za zběsilého pátrání po tutoriálech a uživatelském manuálu. Doporučuji si dělat analogové poznámky někde bokem. Omluvte špatná data, ať už jde o video samotné nebo o složku s materiálem. Někdo byl unavený.

Pro všechny tvůrce, kteří by si chtěli Blender vyzkoušet, ať už pro stabilizaci, video editing nebo jako modelovací program uvádím odkaz.

https://www.blender.org/

Blender jako video editor.
Blender jako video editor.