Židovský hřbitov u Hřivčic

Z Panenského Týnce jsme se vypravili k Hazmburku. Původně jsme se chtěli zastavit na cintoríně v Libochovicích, ale do cesty nám skočil jiný ukazatel, a tak jsme se zahleděli do offline mapy, abychom zjistili kudy tudy. Židovský hřbitov se nachází asi kilometr od vesnice Hřivčice a sto metrů od trati. Schovává se v polích za opravenou zdí. Za masivními dřevěnými vraty stojí nový pomník obětem holocaustu a pozorný návštěvník si všimne, že je o celý hřbitůvek dobře postaráno.

Historie hřbitova sahá až do první poloviny 18. století, kdy byl založen a zapsán do katastru. Nejstarší náhrobky pocházejí z roku 1759. Postupně se zde přestávalo pohřbívat již za I. republiky. Po druhé světové válce hřbitov chátral a o jeho osud se začali zajímat asi až po roce 2000. V letech 2011-2014 proběhla rekultivace, kterou realizoval Husův sbor na Peruci za finančního přispění Nadačního fondu obětem holocaustu a Úřadu práce Louny. Nadále se o celý areál stará Spolek na obnovu židovských památek na Perucku. To by bylo ve zkratce k historii.

Hřbitov leží na klidném místě, tak jak to u podobných památek bývá. Přišla jsem tam, otevřela jsem vrata a mohla jsem v klidu fotografovat. Mnoho pomníků už je opraveno a spousta jich ještě leží na zemi a čeká na záchranu. Křoviny byly odstraněny. Hřbitov stíní několik stromů a místo trávníku téměř všude roste pampeliška. Při odchodu jsem vrata zase zavřela, tak jak byly původně. Nebyl na nich žádný zámek ani zákazy, takže je hřbitůvek prozatím volně přístupný. No a po prozkoumání jsme se vydali na hrad Hazmburk.

Židovský hřbitov u Hřivčic