Zapomenutá místa

V roce 1930 měla tato zaniklá víska okolo 60 domů. Co z nich dnes zbylo? Chlévy, tesané do pískovcových skal a nějaké ty sklípky a studny. V údolí se nacházelo několik rybníčků a dodnes tam v bažinách žijí zmije. Cesta na místo byla dlouhá a než jsem se doteleportovala ke skále, v níž se nacházelo několik místností vedle sebe, už se odpoledne překlopilo na večerní stranu.

Prozkoumané sklepy jsou jen nepatrný zlomek místních zajímavostí. Ještě jsme to stihli včas, protože teď – o měsíc později – už křoviny skryjí ona místa až do další zimy.

Našmajdali jsme přibližně 16 km a když zrovna nesvítilo slunce, fičel ledový vichr. Zpočátku jsme míjeli obrovský sovětský smeťák, který se táhl stovky a stovky metrů lesem. Dnes ho téměř milosrdně zakrývá mech, ale jsou místa, a je jich hodně, která jsou rozhrabaná a svítí do dálav.

Co mě zaujalo a co jsem při své poslední návštěvě neviděla, protože jsme přišli z druhé strany, byly zbytky hřbitova. Náhrobky nahrnuté na hromadu bez ladu a skladu, jámy po bývalých hrobech a podobně. A celé to mizí pod rozrostlým živým plotem.

Video

Foto