Zaniklé zahrady

Prošli jsem se po dosud nenavštívené zaniklé vesnici, poobraceli jsme pár listů a objevili pár sklípků, několik děr do země, skladiště plynových masek i nějaké ty základy domů. Jediná budova, která ještě měla alespoň trochu tvar, byla po sovětech, ale v jedné části se ukázaly klasické pískovcové kvádry původní stavby.

Všude se válí mementa nejenom z doby po příchodu sovětských vojsk do vojenského prostoru ale také po původních obyvatelích. Jedná se hlavně o různé pivní lahve, porcelánové zátky, zrezivělé hrnce a pískovcová koryta z chlévů. V trávě se schovává nejedna nádrž, či sklep a celým údolím prostupují klikatící se cesty na nichž roste vysoká tráva.

Pokroucené ovocné stromy a přebujelé živé ploty dávají tušit, kde bývaly zahrady a domy. Přes rozbahněnou cestu v rokli leží spadané stromy. V lese stojí osamělé sloupy elektrického vedení. Ke každému domu se váže mnoho zapomenutých příběhů, které odvál čas. Připomínáme si jen některé z nich z vyprávění původních obyvatel nebo jejich potomků v několika publikacích.

Vesnice jsou staré stovky a stovky let, přesto zanikly jako mnoho jiných v našem hornatém pohraničí a nejen tam. Je čím dál těžší objevit alespoň jeden celistvý sklep. Z domů se nezachovalo nic víc než hromady kamení a cihel, zarůstající bejlím.

Galerie sestává ze dvou výprav, z toho jedna byla celkem deštivá. Po silnici se nikdo nepohyboval, za to v lese klíšťáci řádí o sto šest. Půdu rozrývají maximálně divočáci, ale ani jednoho jsme nepotkali.

Video

Obrázky