Zanikající kostel

V hustém lesíku, za hradbou z křovin, rozpadá se cihlová budova evangelického kostela z devatenáctého století. Její stěny zakrývá břečťan. Okna i dveře jsou zazděné, když jsem se ale skulinou podívala dovnitř, všimla jsem si stržených podlah. Mocné trámy se jako hromádka třísek sesypaly do přízemí. Kostel před svým definitivním zánikem sloužil jako škola, jako byty a jako sklad chemikálií.

Ve sklepení stojí voda. Sklep je klasický – sudetský, dobový, sestává z několika chodeb a dvou místností. Jeho stěny tvoří pískovcové kvádry a strop je klenutý. Stejné jsme si prohlédli v zaniklých obcích v severních krajích, ale tento je v mnohem lepším stavu. Na kostele neprobíhá žádná snaha o záchranu a jakožto mnoho dalších staveb i tento jednou definitivně zanikne. Zvenčí se špatně fotografuje. Stěny obrostlé bejlím jsou však velmi fotogenické a okenice trčící ze zazděných oken působí tajuplně, jako nějaké místo z Vampire Chronicles.

Video

Foto