Z podzemí do vily

V lednu 2015 mě a Indyho poctil návštěvou historik, badatel, numismatik a zvědavec. Nezaskočilo ho nic, a tak přijel v plné polní. Provedli jsme ho chodbami až k sálu a také do kartoték, kde si vše důkladně prohlédl.

Venku jsme se pak vypravili okolo filtrační stanice a jejích útrob ke staré německé vile, jejíž torzo stojí v mladém lese. Prozkoumali jsme přízemí, sklepení a nahlédli do různých děr. Naši výpravu za poznáním jsme zakončili u cihlové nádrže na vodu, kde se ještě dalo sejít do spodní místnůstky. Okolo pobíhali divočáci, jinak zde nebylo ani živáčka.

Tehdy dolem zhusta proudila voda, přístupová cesta připomínala bažinu, okolo vily ještě nestál plot a její zdi byly krásně vidět skrze pokroucené koruny dvou mohutných stromů, zdobících boky balkonu. Nejtajemněji vila působí právě v zimě, ale i na podzim, když se stromy zabarví, je prostě krásná. Jestliže patříte k druhu, který také obdivuje stará díla dávných stavitelů a náznaky příběhů, ukrytých ve zdech tajemných domů.

Video