Výpravy do přírody Q1 2022

Podívám se nejenom do Opárenského údolí, ale několikráte také na Lovoš, Kybičku, Ovčín, Radobýl a po zdejších malých pamětihodnostech v období od 12.2021 do 03.2022.

Kámen se ve zdejších krajích lámal už v době laténské a ve středověku. Kamenné rotační mlýny na mletí obilí, čili žernovy, byly novinka, objevující se v době laténské. Vhodným materiálem na žernov je křemenný porfyr = ryolit, nacházející se na svazích Opárenského údolí, kterým protéká Milešovský potok. Jámy menšího průměru i jámy větší (mladší) se táhnou po svahu od Císařského mlýna s Morovým kamenem až nad obec Opárno.

Na území Malých Žernosek byly z řečiště Labe vyloveny staré přístavní pylony a několik desítek žernovů a jejich polotovarů. Když má člověk štěstí, lze ještě v těžebních jámách objevit částečně opracované žernovy. Žernovy z tohoto zdroje byly objeveny i ve Stradonicích u Nižboru. Artefakty byste neměli přemisťovat, ale určitě je dobrá fotodokumentace s GPS.

Jestliže někoho zajímá dávná historie a archeologie, můžu doporučit Archeologický atlas Čech, v němž je něco vybraných památek od pravěku až po 20. století. Vydala Academia v roce 2015.

Oběhla jsem i pár kapliček (kapli svatého Václava a Nanebevzetí Panny Marie např.) a křížků. Sochu Svatého Václava, Morový Kámen, sochy svatých, co jich jen po lesích stojí.

Video

Jednotlivá videa na kanále: https://www.youtube.com/channel/UCKa5h4sxex62QFAVn6euyuw

Foto

Nejnovější snímky jsou nahoře, nejstarší dole. Je to chaos.