Ves na kopci

Zaniklou vesnici na návrší tvořilo deset domů. Nyní se zde nacházejí zbytky stěn a mnoho sklepení. Do obce jsme se byli podívat celkem třikrát.

Na bývalé návsi roste památný strom. Vesnice se táhne podél cesty vzhůru na kopec. V minulosti náležela k ronovskému panství. Zbytky rozpadlých domů jsou rozsáhlé a mohutné. Cihly z domů nesou různé značky cihelen. A hlavním stavebním materiálem byl černý čedič. Díky tomu se stavby značně liší od domků v nižších oblastech, kde se zpracovával přítomný pískovec.

Místo na mě zapůsobilo silným dojmem a vesnice jako taková se mi z průzkumnického hlediska hodně líbí.

Video

Foto