Valdštejnské slavnosti v Lovosicích 2021

Po dvou letech neaktivity se na lovosickém náměstí udál další ročník Valdštejnských slavností, vedených Adamem mladším z Valdštejna. Do zdejších krajů také zavítal císař Rudolf II. ku příležitosti povýšení vsi Lovosice na město. Císařský průvod doprovázeli bubeníci SHŠ Gard, kteří udávali krok a také mnoho vojáků z řad účinkujících.

Adam předal listinu o svrchovaném rozhodnutí jeho císařské milosti rychtáři Danielovi. Od těch slavných časů se zde mohou svobodně konat trhy a rychtář už se těší, že se stane purkmistrem.

Na celou slávu přišlo mnoho měšťanstva, náměstí bylo obklopeno stánky s poživatinami a jednotlivé skupiny historického šermu postupně vystupovaly na prostranství před zámkem, či na travnaté ploše parku před ním.

První se představila skupina Lepus, která stojí za pořádáním akce, dále následovala dělostřelba v podání uskupení Savioli. Pravidelně se sem vracejí se svým arzenálem a snad je to ještě neomrzelo. Ten bankomat pořád ne a ne padnout. Skupina Askalon mi byla povědomá a když jsem slyšela známý hlas jednoho jejího člena, vzpomněla jsem si, že jsme je před mnoha lety viděli na Bezdězu. Mezitím proběhlo cvičení u vojenského tábora za přítomnosti Císařského regimentu, Jankovských žoldáků, Zemské hotovosti a Butlers Dargonerregiment. O závěrečnou scénku se postarala skupina historického šermu Alotrium.

A všichni byli naprosto skvělí. I tentokrát totiž panovalo tak ukrutné horko, že se nám někteří účinkující v prošívanicích a plátech roztékali a vůbec nechápu, jak to mohli vydržet, jsou to hrdinové.

O hudbu se starala formace Arcus a Carpatia Castle. Doprovodným programem pro děti bývají soutěže s historickou tématikou, v nichž mohou prokázat své znalosti i svou statečnost a nakonec i něco vyhrát a to pod taktovkou Tercie. Nechyběla ani historická řemesla, dravci sokolnictví Penthea či možnost nechat si vyrazit vlastní minci ke 420. výročí povýšení Lovosic na město.

Po dlouhé době jsem tedy zase konečně viděla šermíře v akci, což mi prozářilo den.

Video

23 minutový sestřih z Valdštejnů.

Foto