Únorové Dubí

Strávili jsme celý den v Dubí, v lesích. Navštívili jsme stěžejní místa jako je Paraple, kaplička, loučky, pramen, šli jsme tam a pak zase nazpátek, rybník, kostel, bývalé skokanské můstky a podívali jsme se k myslivně Barvář. Zde se již setmělo a začalo pršet, takže jsme dál nepokračovali. Okolo chalupy jsme se pak vrátili k lázním a odteleportovali se domů.

Určitě je ještě kam zajít, například na železniční stanici nebo dál do lesů po stezkách. Z kopců stékalo více vody než tomu bylo v prosinci. A voda vytékala i z pramene na kopci. Všechny ohromné stromy, které zde dříve rostly, se někomu náramně hodily do krámu, takže tu po nich všude zůstaly jen obrovské pařezy metrového průměru. Ty stromy tady byly mnohem dříve, než kdokoliv z nás a les tu býval naprosto úžasný.

Některá místa se ještě drží. Třeba ona kaplička. Významným kulturním objektem je i kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, kam jsem se párkrát podívala jako malý capart, ale moc si z něho nepamatuji.

Spíchla jsem pár záběrů. Ostatní si nechám do šuplíčku.

Video

Foto