Textový efekt ve video editoru Blender

Chtěla jsem zkusit replikovat pohybující se a rozostřující se jednoduché titulky v Blenderu, a tak jsem dva dny koukala do tutoriálů kudy tudy kam a jak. Byla to celkem nová zkušenost. A tak si napíšu návod.

Nad video stopu ve správci stop (sequenceru) si vložím stopu textovou, což je nová funkce a dosud se titulky tvořily ve 3D prostředí nebo pomocí průhledných PNG obrázků. V menu pod správcem stop přes položku Add zvolím Effect Strip a v něm Text.

Vložení textové vrstvy.
Vložení textové vrstvy.

Nastavím si délku textové stopy vpravo v settings třeba na 120 snímků. Tedy Length 120. Dále zde najdu sekci Effect Strip a do pole Text vepíšu kýžený titulek. Zvolím si velikost fontu (třeba 38). Dále zde také nastavím souřadnici Y na 0.04, aby se titulek nelepil k okraji videa, kde by mohl být na některých zařízeních oříznut. Proto je dobré zapnout Safe Areas v okně přehrávače. Font, pokud vím, zatím změnit nejde.

Délka textové vrstvy.
Délka textové vrstvy.

Dále v nastaveních textové vrstvy pošteluji osu X, ale na tu již aplikuji 2 klíčové snímky jinak řečeno keyframy. Na začátku a na konci textové vrstvy. Přejdu na začátek, kliknu na začátek stopy nebo zelený ukazatel snímku (svislá zelená čára) pošoupu šipkou doleva. Do osy X vepíšu hodnotu 0.49, hodnota se obarví zeleně. Klávesou „i“ vytvořím klíčový snímek, nebo přes pravé myšítko vyvolám menu a kliknu na Insert keyframes. Hodnota změní barvu ze zelené na žlutou. To mi říká, že klíčový snímek je zaznamenán. Přejdu na konec Gaussové vrstvy a hodnotu X nastavím na 0.51 a klávesou „i“ vytvořím klíčový snímek. Přehraji-li si tento úsek s textovou vrstvou, uvidím, že se text lehce přesouvá zleva doprava.

Pozice na osách X a Y v klíčovém snímku.
Pozice na osách X a Y v klíčovém snímku.

Mám stále označenou textovou vrstvu, pokud ne, kliknu na ní pravým myšítkem a ve spodním menu vyberu Add -> Effect Strip -> Gaussian Blur. Textovou vrstvu teď schovám, protože je používána pouze pro referenci a překážela by. Nesmím jí smazat, protože bych tak přišla o referenční vrstvu a mohla to celé dělat znova. Skrytí vrstvy provedu následovně. Pravým myšítkem si označím textovou vrstvu ve správci stop (sequencer), v dolním menu pod správcem stop zvolím položku Strip a zde si najdu Mute Strip.

Přidání Gaussového rozostření.
Přidání Gaussového rozostření.

Nadále budu pracovat s efektovou vrstvou Gaussian Blur. Zvolím si ji pravým myšítkem a v pravém panelu v nastaveních si najdu Blend mód, který přepnu na Over Drop. Abych viděla spodní vrstvy. Blender defaultně bere nejvyšší vrstvu jako prioritní vrstvu pro zobrazování a je třeba mu říct, aby ukázal i videostopu pod ní.

Na Gaussian Blur stopě postupně vytvořím 4 klíčové snímky. Na začátku této stopy si v pravém panelu nastavení navolím rozostření obou os X, Y na hodnotu 20, vepíšu ji do políček a oběma těm hodnotám vytvořím klíčové snímky klávesou „i“ nebo přes pravé myšítko a Insert Keyframes. Ve správci vrstev se posunu o 30 snímků doprava, znovu si přenastavím hodnoty os X a Y na nulu a oběma hodnotám vytvořím keyframe klávesou „i“. Posunu se o dalších 60 snímků a vytvořím osám X a Y další klíčový snímek klávesou „i“. Hodnoty teď neměním. Tyto klíčové snímky mi říkají, ve které části bude text zaostřený a čitelný. Přejdu na konec textové vrstvy a nastavím hodnoty os X, Y na nulu a oběma osám vytvořím klíčový snímek klávesou „i“.

Velikost rozostření, režim překrytí Over Drop.
Velikost rozostření, režim překrytí Over Drop.

Výsledkem bude text, posouvající se lehce zleva doprava, který se bude postupně zaostřovat, chvilku zůstane neměnný a čitelný a na závěr se zase rozostří.

Abych efekt vylepšila, mám stále zvolenou efektovou vrstvu Gaussian Blur a tentokrát budu nastavovat sílu překrytí, průhlednost chcete-li, jinak též Opacity, kterou najdu v pravém panelu nastavení, vedle správce stop (sequenceru). Najedu na první snímek Gaussové vrstvy a protože už zde mám 4 klíčové snímky z předchozí práce, můžu použít šipku nahoru nebo dolů na klávesnici, abych se po nich pohybovala. Ve viewportu je to dvojitá šipka dole v ovládacím panelu přehrávače, neslouží to tedy pro zrychlení, jak by se z ikonky mohlo zdát, ale pro přesun po klíčových bodech (keyframech).

Chci-li se podívat na interpolaci mezi jednotlivými klíčovými snímky, můžu si otevřít Graph Editor. Toto okénko otevřu třeba vedle Properties okna, tím že přetáhnu Properties okno za pravý horní roh doleva, ukazatel myši se v tomto rohu mění na křížek. Vedle se vytvoří kopie okna Properties a zde si v menu, zobrazeném malou ikonou s okénky zvolím Graph Editor a až vytvořím pár klíčových snímků, zobrazí se mi zde body i křivky.

Křivky mezi klíčovými snímky ukazují beziérovu interpolaci bodů.
Křivky mezi klíčovými snímky ukazují beziérovu interpolaci bodů.

V prvním klíčovém bodě nastavím Opacity na nula. Hodnotu zaznamenám tak, že klávesou „i“ vytvořím klíčový snímek, pole s hodnotou zežloutne. Posunu se na další keyframe šipkou, protože chci mít efekt synchronizovaný s rozostřením a do pole Opacity vepíšu hodnotu 1, vytvořím klíčový snímek klávesou „i“. Přejdu na další, třetí klíčový snímek šipkou a v poli Opacity vytvořím klíčový snímek klávesou „i“. Hodnotu zde neměním, měla by zůstat stejná jako na předchozím klíčovém snímku a to 1. Přejdu na konec Gaussian Blur vrstvy a v poli Opacity změním hodnotu na 0. Vytvořím klíčový snímek klávesou „i“.

Rozmístění panelů ve video editoru Blenderu.
Rozmístění panelů ve video editoru Blenderu.

Výsledkem je titulek, který se bude postupně objevovat a zároveň zaostřovat, bude se lehce pohybovat zleva doprava a na konci se zase rozmaže a zmizí (a bude zmizelej ;). Tím se zjemní pouhé rozmazání do ztracena. Tento efekt se mi celkem líbí a použila jsem jej v několika projektech. V každém střihovém programu vyžaduje určitý stupeň laborování. Připojím krátký render z Blenderu.

Nevíte-li si rady, jak 3D modelovací a renderovací program Blender používat jako střihový editor, doporučuji vám prostudovat tutoriály pro začátečníky nebo pro ty, co přechází z jiného programu a chtějí dát Blenderu šanci od youtubera Mikeycal Meyers. Má celé série a i když jsou trochu staršího data, hodně pomohou.

Výsledný efekt