Svatováclavské slavnosti v Lovosicích 2021

Na svatého Václava v roce 2021 jsem se již tradičně vypravila k historické scéně, odehrávající se tentokrát na trávníku v předzámčí. V prvním vstupu nám Tonda ze SHŠ Lepus povyprávěl o historii svatého Václava.

Dále následoval turnaj mezi třemi družinami o to, kdo bude mít tu čest nést korouhev svatého Václava do bitvy. Druhý vstup pak byla bitva samotná. Obou představení se zúčastnily hlavně děti a při bitvě v míře hojné. Vzduchem létala papírová munice a nejmenší osazenstvo vlčilo a jako vždy si akci užívalo.

Ještě jsem obešla kostel a stánek s knihami. Moc jsem to nepřeháněla a i tento post bude jen krátký, naštěstí byl poblíž i transport, takže jsme se dostali domů v jednom kuse.

Video

Natáčela jsem během fotografování až do chvíle, kdy přišel zbytek dokumentačního týmu, takže je to trochu rozházené.

Foto