Stříhám video v Blenderu

Tím nechci říct, že bych mrskla videorekordér do mixéru a pak z toho vyráběla nějaké industriální abstraktní umění. Položila jsem pařáty zase na 3D modelovací a animační software Blender 2.80. Je to open source, existuje již mnoho let a nedávno proběhla konference k nové verzi. Video editor je sice spíše třešnička na dortu, ale dá se použít pro nějaký základní střih videa.

Nastavení video editoru a pár tipů

Mám pár poznámek na úvod, pár postupů na závěr, takže to bude wall of text. Především nejprve je třeba stříhat a až po té aplikovat efekty. Pokud potřebuji dát další efekt na stejný kus videa, tento záběr znovu vložím do časové osy a pracuji s ním. Je to tak lepší, vznikají tam jakési haluze, ale možná je to soft a hard cutem. Hodí se mi to ve chvíli, když třeba zrychluji časosběr, ale zároveň z něj chci něco vystříhnout. Použiji raději záběr dvakrát a na každý kus aplikuji vlastní efekt.

Když si na splash screen Blenderu zvolím video editor, bez žádných addonů, tak úplně vpravo dole se dá časová osa (sequencer, timeline, tajmlajna) natáhnout kam až je třeba tažením za puntík na táhle pod časovou osou, případně vepsáním počtu snímků. To se samozřejmě bude měnit podle toho, zda si chci jen vyrenderovat kousek filmu pro kontrolu, nebo film celý.

Modrý jezdec, který mi ukazuje, na kterém snímku videa zrovna jsem se dá posouvat i jemně šipkami.

Abych mohla posunout audio i video stopu zároveň, označím si je levým myšítkem za přidržení klávesy Shift. Po té stisknu klávesu G a můžu posouvat skupinku.

Ke zkracování či prodlužování slouží šipka na začátku a na konci záběru. Označím si tedy jen šipku, která se zabarví a mohu editovat začátek nebo konec záběru. Aby se mi záběr napojil na předchozí střih, označím si záběr ne na šipce, ale uprostřed někde mimo okrajové oblasti a myšítkem přetáhnu lehce přes konec předchozího záběru. Jakmile záběr, který přesouvám po časové ose na začátku zčervená, můžu jej pustit a on se automaticky položí přesně za předchozí záběr.

Posouvání v časové ose můžu také omezit na směr podle osy X nebo Y, stisknutím příslušného písmena (X, Y).

Jestliže si chci celý obsah časových os vměstnat do viditelné části, zmáčknu klávesu Home a sestříhaný film se zdrcne do viditelné oblasti sequenceru. Musím mít správně nastavený rozsah snímků (odkud kam). Klávesa Home také zvětší video ve videookně, kde si také můžu nechat zobrazit bezbečné hranice a to v menu přehrávače View -> Show safe areas.

Formát pro rendering. Nastavení výstupního formátu videa provedu v okénku vpravo dole, vedle sequenceru, v záložce Output (ikonka tiskárny). Zde jsou různá nastavení (Dimensions, Stereoscopy, Output atd.). Já si šipečkou rozkliknu Output a File Format nastavím na FFmpeg Video, Color RGB, Encoding na MPEG4, Video Codec na H.264, Output Quality může být Lossless (velký soubor), Encoding Speed na Slowest (renderuji-li jen kontrolní náhledy, tak kvality snížím), Keyframe Interval (GOP size) je polovina z framerate videa, takže 30. Audio nastavím na AAC a kvalitu na 192 kb/s, třeba. Může být i vyšší.

Určitě si chci otevřít ještě jeden panel nástrojů a vměstnat jej mezi průzkumníka a přehrávač. V průzkumníkovi (file browseru) si myškou najedu na pravý spodní roh, čímže se mi kurzor změní v křížek (dříve to býval pravý horní roh). Kliknu a potáhnu myškou. Tím se mi zobrazí sice stejný průzkumník, ale já si můžu navolit, co se má v tomto panelu nástrojů ukazovat a to v levém horním rohu tohoto panelu přes ikonku složky (teď je tam složka, protože je to file browser, obrázky se mění). Kliknu na ikonku a vyberu si, že se mi má panel změnit na Dope Sheet, v němž vidím všechny budoucí klíčové snímky, co jich ve videu jen vytvořím.

Další věcí, kterou bych chtěla mít, najdu v Playback menu vlevo dole pod sequencerem, aktivní Audio Scrubbing, Frame Dropping a AV-Sync (hrozný chaos, že? a to se to všechno s patchema mění a přesouvá jinam).

V časové ose se můžu pohybovat prostředním myšítkem.

A když jsem s nastavením střihového editoru spokojená a vím, že toto nastavení budu využívat i příště, můžu si jej uložit v hlavním horním menu File -> Defaults -> Save Startup File. Při příštím spuštění už tak budu mít nastavený renderer a nějaké panely nástrojů navíc.

Až si otevřu složku s videi, přetažením myší vložím video do první stopy. Ta je v sequenceru úplně dole. Stopy se chovají jako vrstvy, jako kdybyste se na ně koukali zezhora, tak na ně budete postupně vrstvit efekty. Je to stejné jako v jiných programech.

Stříhání a pár postupů

V místě střihu stisknu klávesu K, je to takzvaný jemný střih nebo také soft cut, který se dá editovat. Pak existuje tvrdý střih, Shift + K, který se editovat nedá. Abych střihla audio i video, musím si je s pomocí Shiftu nejprve označit, jinak se rozřízne jen aktivní vrstva. Pozici střihu posouvám označenými šipkami na začátku nebo na konci střihu. Takto si můžu záběr zkracovat nebo naopak natahovat. Posouvání záběru provedu označením obou stop (audio i video), stisknutím klávesy G a posouváním. Znovu opakuji, že posun můžu omezit na osu X (vodorovně) nebo Y (svisle).

Prolnutí obrazu ze tmy aneb Fade In efekt. Nad vrstvu s videem hned na začátek přidám vrstvu s barvou, v sequenceru Add -> Color (nechám černou). V pravém panelu nastavení vedle sequenceru si navolím délku trvání tohoto efektu v poli Duration na 180 snímků, což budou v mém videu 3 vteřiny. Dá se to natáhnout i ručně a pokud držím klávesu Shift, tak se efekt natahuje téměř po snímcích a velmi pomalu, vhodné pro přesnější práci. Aby se video postupně objevilo a ne naopak, musím si označit jako první vrstvu Color a jako druhou si za držení Shiftu označím můj záběr do kterého chci prolínat ze tmy. Mimochodem vrstva s videem je modrá. Audio je zelené. V menu nad sequencerem přidám přechod Add -> Transition -> Cross. Tím, že jsem si označila dvě stopy, byla položka menu Transition aktivní, jinak je zašedlá.

Já jsem audio stopy nakonec smazala, protože audio nebylo dobré a protože jsem se chystala časosběr zrychlit. Laborování se zrychlováním audia je trochu složitější. Ale pokud potřebuji audio stopu mutnout, označím si tedy audio stopu v sequenceru, najedu si na začátek záběru klávesou Page Up nebo Page Down, přesune se tam zelený jezdec, ukazující pozici v časové ose. Nebo Shift a kurzorová šipka vlevo. V pravém panelu nástrojů vedle sequenceru je panel Audio, vždy se zde zobrazuje informace o stopě, kterou mám zrovna označenou, pro lepší přehled (hehm). Zde je také záložka Strip (jsou otočené o 90 stupňů a špatně se luští), v položce Adjust sound si můžu konečně nastavit Volume na nula. Lze vytvořit i klíčové body pro postupné snížení hlasitosti.

Zrychlení videa. Označím si video, které už mám sestříhané a které budu chtít zrychlit a v menu nad sequencerem si přidám efekt Add -> Effect Strip -> Speed Control. Vytvoří se nová vrstva. Původní video vrstvu si schovám klávesou H, nemažu ji, jinak přijdu o všechno. Pro přehled. Dále pracuji s vrstvou Speed Control. Zase se objeví v pravém panelu vedle sequenceru přehršel nastavení. Vypnu položku Stretch to input strip length. Speed Factor dám na 1 a v Multiply Speed třeba 20. Zde se dá pracovat i se slow motion, když je speed factor třeba 0,5 a navíc lze tuto hodnotu klíčovat a měnit s ní tedy framerate. Akorát musím ručně zkrátit nebo prodloužit záběr v časové ose, na to pozor, aby nezůstávaly nějaké statické zbytky. O této věci se více dočtete v manuálu Blenderu.

Přechod mezi dvěma záběry, takzvaný Crossfade. Mám tedy dva záběry a chci mezi nimi vytvořit plynulý přechod. Záběr ze kterého se přechází umístím do vyšší vrstvy a záběr na který se přechází umístím do nižší vrstvy a ještě jej kousek posunu pod ten první, aby se trochu překrývaly. To mi vytvoří materiál pro crossfade. Jako první označím vrchní záběr a za držení klávesy Shift označím i spodní záběr. Teď mám tedy označené dva záběry, se kterými můžu dál pracovat skrz menu Add -> Transition -> Cross, tímto se vytvoří efekt prolnutí záběrů. Délku upravuji podle potřeby.

Textový efekt. I ten už dorazil do Blenderu, ale myslím si, že bude lepší nadále používat třeba průhledný PNG s kýženým textem. Takže Effect Text má také mnoho možností, kromě vzhledu. Ten je tu zatím jen jeden. Vepíšu kýžený text do textového pole. Můžu měnit velikost a další položky. Tak třeba například copyright text jsem si umístila doleva dolů, Right, Bottom. Velikost je 20. Pozice na ose X: 0,31, pozice na ose Y: 0,01. Dále jsem si na této textové vrstvě vytvořila 4 klíčové snímky v hodnotě Opacity. Opacitu nebo průhlednost najdu zase v pravém panelu nástrojů vedle sequenceru. Najedu na snímek, v němž se bude hodnota nějak měnit, vepíšu hodnotu opacity do okénka a po té kliknu na puntík vedle této hodnoty, čímž se mi vytvoří klíčový snímek. Posunu jezdec v sequenceru o několik snímků dál, vepíšu hodnotu do okna Opacity a zase vytvořím klíčový snímek kliknutím na puntík vedle hodnoty nebo klávesou I. Hodnota se bude měnit z nuly na jedna, další keyframe bude zase jedna a na konci bude nula, což znamená, že se mi text postupně vykreslí a pak zmizí.

Je toho trochu moc, mám tu pár screenshotů, co kde je. Píšu to i pro sebe, třeba si to pak budu lépe pamatovat (haha). Enjoy.

Stránka Blenderu: https://www.blender.org/.

Screenshoty z tvorby

Nastavuji si Blender jako video editor.
Nastavuji si Blender jako video editor.
Efektová vrstva barva - color.
Efektová vrstva barva – color.
Efektová vrstva přechod - cross.
Efektová vrstva přechod – cross.
Otevírám si další panel Dope Sheet.
Otevírám si další panel Dope Sheet.
Vložení klíčového snímku přes menu Key.
Vložení klíčového snímku přes menu Key.
Úprava rychlostí pomocí Speed Control.
Úprava rychlostí pomocí Speed Control.
Prolnutí mezi záběry.
Prolnutí mezi záběry.
Titulek a průhlednost - Opacity.
Titulek a průhlednost – Opacity.
Sestříhané video s titulky a hudební stopou.
Sestříhané video s titulky a hudební stopou.