Stará kupecká stezka

Znovu jsme se vypravili do Dubí a vydali jsme se za hájovnu Barvář, po staré kupecké stezce k malému pomníku z roku 1685. Zde došlo k bratrovraždě a křižují se tu zanikající úvozy. Stejné úvozy lze spatřit i v okolí samotné stezky, která sleduje značenou turistickou trasu.

Po překonání dvouset výškových metrů jsme se ocitli v místech, kde ležel sníh a i když bylo lehce nad nulou a z nebe krapet pršelo, sníh se v lese ještě držel, někde i v deseticentimetrové vrstvě. Všechny potůčky a strouhy byly úplně plné vody a někde potoky proudily i po cestách. Do toho hlasitě zpívali ptáci. Když jsme se na chvíli zastavili u mordsteinu, rozštěbetalo se celé hejno. Země byla pokrytá rezavým jehličím z modřínů a na něm ležel sníh. Přízračné místo.

K cestě se těsně přiblížil les a tak má mnohdy vzezření temného tunelu, cesta je hluboko zaříznutá v kamenitém podloží a chráněná před větrem. Následovali jsme ji až k planince, kde se napojuje na zelenou trasu a po té jsme se vypravili ještě o kousek dál až k rozcestí pod Židovským vrchem. Musím říct, že tam bylo krásně a celkem i klid. I zde však byl starý les vykácen. Cestu ještě pořád lemují vzrostlé stromy a umocňují tak pocit, že kráčíte po historicky zajímavých lokalitách.

Pak jsme se ještě pozastavili u kostela, u hájovny a okolo Paraplete jsme jen proběhli, protože nás tlačil čas. Celkově jsme našmajdali asi sedm kilometrů, přičemž první výšlap vedl stále vzhůru do kopců a do zimy. Suprový výlet.

Video

Foto