Soutěska a zaniklá místa

Navštívili jsme skalní soutěsku a obhlédli jsme dva hezké vodopády. Přes polorozpadlý most jsme se šli podívat i na druhý břeh. Všude kvetly rozličné květiny a zářily barvami do daleka.

Do zaniklé obce jsme se pak přesunuli později. Přešli jsme vyhlídkový hřeben a pohroužili se mezi ruiny domů, vystavěných z čediče. Co dům, to různě hluboká studna. Některé ani nebyly pod svahy vidět. V podloží se nachází hodně vody a tak jsou mezi domy různé tůňky, odvodňovací nádrže a jímky.

V dubnu už to tu trochu zarůstalo a věřím, že teď, na konci měsíce, už přes listí nebude mnoho k vidění. Přesto je místo zajímavé a jde na něm dobře pozorovat zánik v přímém přenosu.

Video

Foto