Říjnové barvy podzimu

Nepravidelně si chodívám procvičit šunky a fotooko do zdejších hvozdů, a tak můžu vyhlásit, že se stromy už oficiálně barví do podzimních odstínů žlutozelené, temně rudé i oranžové. Mezi stromy pak pobíhají srnky, lesáci a po zemi hopká rozličné ptactvo.

Na loukách se objevují květy lučního bejlí a nastavují svou tvář horkému slunci. Cestou i necestou jsem smetla snad všechny pavučiny, co jich tam jen bylo. Sem tam jsem zahlédla světlejší stránky srnek. Nějakou dobu jsem strávila nahoře na louce a než slunce zapadlo, vypravila jsem se na cestu zpátky.

Lesem se pomalu rozprostírala tma a rozlézala se zima, poslední oranžové paprsky prosvítaly skrze husté spletence větvoví a sem tam ozařovaly cestu, posetou listím. Ze stínů se ozývalo křupání větviček a štěbetání ptactva, které se se soumrakem a za hřmotné diskuze ukládá ke spánku…

Doplnila jsem snímky z pár dalších výprav, čímže jsem se přehoupla do listopadu, do období, když už na stromech není téměř lísteček, slunce zapadá poměrně brzy a v momentě, kdy se schová za kopečky, kraj pokryje námraza, tma a zima.

Video

Foto