Relikty staveb v lese

V místě bývalé vesnice dnes již roste les. Zahrady zplaněly. Kde stávaly domy, ukazují jen nepatrné hromady suti, zarostlé mechem a trávou. Ze statku zbývá jen pár rozpoznatelných kousků jako je vchod nikam, systém nádrží, do kterého chodí zvířata pít a pár děr do země.

Toho dopoledne panoval nebývalý klid. Neozvala se ani jedna motorová pila a dokonce se ukázalo i sluníčko, v jehož světle se třpytila rosa, pokrývající trávu v bývalé zahradě. K nádrži s vodou přilétlo hejno ptáků, aby se napojilo. Vpodstatě jsem udělala jen pár cvaků a záběrů od jednoho domu, i když jich ve svahu okolo bylo jistě více, hromady suti se však z fotografií těžko rozpoznávají.

Video

Foto