Questy pro Eodix

Rozepsané texty a nápady pro larp Eodix. Navymýšlela jsem spoustu běžných zajímavostí, které by se na larpu daly dělat. Ačkoliv jsou texty nedodělané a questy nedotažené, lebza a kruhové keramické destičky jsem stvořila a nechala vypálit v Litoměřické dílně. Trochu se pekelné lebčičce divili, ale když to máte na „divadlo v lese“, jsou hodní a vypálí ji přednostně, když se náhodou zapomenete. Pro jistotu jsem ji nechala schnout déle, aby v peci neudělala bum. Už si nevzpomínám, koho jsem to žádala o snímek, než se lebka úplně rozpadne (ztratila růžky).

Magické klíče – pečetě

Jde o tři keramické kruhové destičky o průměru asi 7 cm, každá s jiným obrazcem, nejsou nijak extra vyvedené, ale svému účelu mohou posloužit.

1. má na sobě zatočeného hada a symbol pro nekonečno
2. vyobrazuje nočního tvora – netopýra, dále jsou na ní vyryté dva malé křížky
3. na této destičce je plastický pentagram se symbolem egyptského kříže uprostřed

Všechny tři destičky by mohly sloužit k úspěšnému provedení tajemného rituálu, který by temným mohl silně nahrát. K tomuto rituálu se může vztahovat mnoho rozličných questů. Prvně by bylo pro temné výhodné všechen materiál získat a provést rituál. To by samozřejmě nezůstalo samo sebou. O magických předmětech by se dozvěděli tři šlechtici (áno, ti tři se třemi armádami) a pravděpodobně by chtěli tyto věci získat pro sebe – někteří, aby je zničili, druzí, aby je využili a získali si tak přízeň temné strany síly a oddanost temných templářu (či jejich smrt – dle přání majitele). Čímž by se story asi poněkud zamotala – pokud jde o vymýcení kraje od všech zlovolných sil. Jde o to, aby se jedné straně nahrálo – aby získala předměty jako první a ostatní se se zpožděním dozvěděli o jejich existenci – což je trochu podraz, takže by to možná chtělo jen lehoulinké náznaky a pak tvrdou realitu – jinak se o to budou všichni rvát (a nebo – což je ta horší varianta LARPu, ignorovat), rituál nebude a veškerá snaha půjde vy-víte-kam.

Nevím, jakou roli v LARPu bude hrát démonská lebka, kdyby se na to nepřišlo… mohla by sloužit výše uvedenému, což neomylně vede ke složitosti rituálu: 3 klíče, lebza, návod a samotné zaříkání. Tady je návod:

„Spojíš-li pod aureolou temnot trojici symbolů – hada, netopýra, pentagramu – v krví nevinné ovečky a nalezneš-li k nim slova, která je vzkřísí, jejich síla ti napomůže k nezměrné moci, jíž bude vládnout jen ten, který čaromocné kouzlo vyřkne. Budeš na tělě nezranitelný a družina tvých nejvěrnějších též, avšak jako nelze spoutat samotné zlo, ani tuto sílu nelze držet navždy. Náleží Paní noci a ona si ji kdykoliv může vzít zpět i s tvou černou duší. Střez se proto před temnotou vjejíchž útrobách žijí horší tvorové, než jsi ty sám a nebudou se k novému pánovi přimykat dobrovolně. Ano i tato stvoření mají svou vůli. Po prvím rituálu tě naplní nezměrná touha ničit vše, co ti stojí v cestě. Neukvapuj se příliš sic tě stihne hněv Paní, která nestojí o zpustošenou zemi, nýbrž o další a další věrné, kteří budou následovat její filozofii ve všech směrech, jaké si jen lze představit… jedině ty musíš učinit další krok“

Bylo by nutné vymyslet způsob, jak mezi hráče zasít informaci o existenci kouzla. Tímto kouzlem by bylo možné na svou skupinu přivolat dočasnou nesmrtelnost (samozřejmě se návod dá pozměnit, aby nebyli v přílišné výhodě, toto je jeho první znění), nebo pár bodů navíc za zásahy v bitvách apod. – ale něco, za co by stálo se namáhat. Získání kteréhokoliv z magických předmětů světlou stranou a jeho odčarování (jakýmkoliv) světlým rituálem – případně se může sepsat a světlí templáři mohou plnit další quest, aby jej získali, vede k odebrání získané moci, jíž by byli temní obrněni. Zatím nám vznikla pěkná honička za artefakty – kdo s koho a jak s tím kdo naloží (na papíře). Questy – na těch se pracuje. Pokud jde o artefakty, ty jsou.

Některé questy a úvahy nad nimi

Získání klíče – had v kruhu: chtělo by to více nebezpečí, had, drak, příšera… něco s příšerou z bažin, daleko za horami za doly (nebo alespoň za pramenem), či upír.. ti mi tu chybí. Jasně. Ten ji bude mít. Daleko v temném lese. Ale jak k němu přišel? Možná by mohl být pojítkem s minulostí a získal ho jako jeden z prvních Nejstarších (should be zmínka v Legendě), či klíč sám stvořil. Měl by být tedy velmi mocný. Buď se s ním chlapci poperou – a umřou, nebo ho omámí dobrým jídlem – sličnou děvou. Způsobů jak ji nalákat je mnoho (zkušenosti z minula, víte, umřít hned druhý den a tak zákeřně.. achich ouvej), někteří hráči jsou mistři klamu a tudíž na místě. Do této role by se hodil kroll Nehygienix (a nemám na mysli sličnou děvu) – byl vážně skvělej, mít krollů víc, tak zvládnou celý LARP a ještě něco z krolla zbyde. Pojede, že jo? Co s postavami dál, na to se mě neptejte.

Získání klíče – pentagram. Kočovná nekromantka projíždí krajem (jestli se vám spojení kočovná a nekromantnka nelíbí, tak si vymyslete něco lepšího) a úplnou náhodou má u sebe tajemnou pečeť, o které se vypráví děsivé příběhy. Zkrátíme to. Nejlepší bude jí tu pečeť uzmout, jak a kde a jak se to donese temným? Asi v hospodě, kde jinde. Jedna paní povídala. Choděj temný do hospody? Způsob uzmutí je mi neznámý.

Získání klíče – netopýr. Bude tam nějaký lesní muž? Co takhle jej uplatit „voňavým listím“ a destičku od něj získat, nevím však od koho se dozvědí, kam mají jít. Možná ta Legenda (viz získání lebky) by mohla být součástí dalšího subquestu a v ní by bylo všechno pěkně zašifrované a pohromadě – alespoň ty tři destičky – klíče, aby to nezabralo celý LARP. Jak k destičce přišel? Zná les, každý kámen i větévku. Jednoho krásného dne ji objevil při čistění pramene, zapadlou a překrytou sedimenty bahna, které tam nanesl čas – zloduch jeden.

Získání lebky. Pro tu bych navrhovala pořádný souboj temných s nějakými odpadlými obyvateli lesa, kteří ani netuší, k čemu ta věc slouží, ale měli by ji mít u sebe. Kdysi ji chránili sami elfové, dokud z kraje nezmizeli pod přílivem temných sil a nezanechali zde ďábelský klenot svému (o)sudu – nehodící se škrtněte. Možná by to chtělo nějaký krátký zápis v tajných svitcích, ke kterému se nějak někdo dostane (další subquest?). Jak je to s oním slavným dolem Avatar? Lebka by mohla být uskladněná a střežená tam (skřeti? Chudáci malí, všechno se to na ně sype). O tom nic moc nevím. To je jak v Mementu (zasvěcení vědí).

Získání popisu rituálu. A teď by bylo vhodné hráče zavést nahoru na louku a dál jen dál. Minule jsem nějak nepostřehla, zdali se konala ta situace se třemi vílami, které měli hráči utancovat. Vím, že se na tyto postavy složitě vyráběla síťová křídla. Je to sice podivné, aby víly vlastnily takovou nebezpečnou věc, ale mohli ji někde nalézt, či někoho omámit a prošacovat.

Získání kouzla. Chlapíka, který vlastní onen kýžený svitek, by stačilo pouze unést. Byl by to jeden ze světlých, ale netušil by, k čemu ta listina slouží (CP).

Shrnutí. Kruh s hadem – tvůrcem je upír Isteran. Kruh s netopýrem – dostal se do rukou lesnímu muži, který ji našel v prameni. Kruh s pentagramem – dostal se do rukou nekromantky. Lebka – do ní se soustředí síla ze tří klíčů. Návod – je důležitý ke správnému provedení rituálu. Kouzlo – přivolá mocnou sílu, která prostoupí všechny tři klíče, propojené krví jakékoliv člověku se podobající oběti.

Spisky

„Zlo dalo stvořit třem pečetím pro vládce temných sil v síních země.

První jest prodchnuta mocí věků bez konce, střečena strašlivým hadem, který dlí u základů hory, na jejímž vrcholu stanula samotná Paní noci. Přikázala jednomu ze strážců Brány, spojující tento svět s jeho temnou stránkou, nejstaršího z mocných vampýrů, který se nazýval Isteran, stvořit pečeť a do ní uschovat moc, která by jinak v rukou nízkých ubohých tvorů (rozuměj lidí) napáchala mnoho škod, umožňujíce svému pánu žít i ve chvílích, kdy jiní tvorové podléhají. On se stal Prvním, kdo mohl mocí disponovat, ale jeho mysl upadá a v těchto časech již není známo místo jeho působení.

Druhá jest stvořena knížetem nemrtvých, který kdysi kráčel pod slávou noci a zanechával za sebou strašlivou zkázu, příliš užíval sílu, která dokáže spoutat mysl černých tvorů pod vůli majitele. Paní na něj seslala trest nejvyšší té době. Jeho duše je v nejhorším očistci, jaký pro takového tvora může být. Jako ubohý stařec se stále vrací mezi živé, nehoden vzpomenout si na svou minulost, bloudí po lesích a stará se o zvěř a zaběhlé tvory. V tomto těle bude dokud trvá síla Tří a dokud trvá vůle Paní.

Třetí jest naplněna prvotní esencí. Tu stvořila Paní sama, vdechla symbolům svůj život. Artefakt má sílu přivolat sílu samotné Paní, která je nezbytná k soudržnosti Tří. Pečeť, zbavena své minulosti nevědomím, nyní putuje v rukou nekromantů od místa k místu, aniž by si kdokoliv byl vědom její síly.

Pečetě však nejsou samostatnými poutníky věčností. Aby moc vystoupila z jejich podstaty a vešla do nového Temného vládce, musí se spojit s jediným zachovaným ostatkem démona, který byl Paní zapuzen pro svou vzpurnost, touhu sesadit Paní z trůnu a vlastnit sílu Tří. Je to jeho černo černá lebka, jejíž prádné oči hledí zpět do temnot v očekávání milosti a návratu do svého království za Branou.

Slova, která kdysi sepsal Azereth, démon v jejích službách, k její slávě, zažehnou prvotní jiskru, bez níž by nebylo dalšího účinku stejně tak jako bez důležitého popisu rituálu, jediná chyba může vše zničit a ten, který se pokouší o vzkříšení neznámých sil, propadne svou duší i svou krví Dětem noci.

Nyní už jsem příliš starý na další bádání, nezbývá mi žádná síla k honbě za pečetěmi, doufám, že mé poznatky nepozbydou významu a neupadnou v zapomnění. Toto je můj poslední zápis. Jestliže jej někdo objeví, nechť pokračuje v této práci, jejíž výsledek nás může všechny zachránit nebo zahubit. Pečetě je třeba zbavit moci, jinak nebude tento svět bezpečný. Nepodařilo se mi nalézt žádné záznamy o způsobu, to už musíte vy..“

Musíme najít způsob jak tento text dodat temným a posléze světlým. Jestli se to občas v něčem rozchází, za to může Architekt a jeho špatné vybalancování rovnic, což neomylně vede k systémovým anomáliím, ergo některé mé myšlenky pochopíte a některé ne.

Když budou templové zlobit

Kouzlo pro přivolání nesmrtelnosti pro jedno herní období. Pokud to temní budou přehánět, tzn. nepoužijí kouzlo při své obraně, ale budou se roztahovat a drancovat – jako že to určitě udělají, ten potenciál se prostě musí využít, sestoupí na zem Královna noci. Když se jí nebude chtít (všechna CP budou ležet opilá v hospodě a jejím okolí) pošle jim jen svitek a nekompromisně sníží počet bodů za zásahy. Odůvodní to tak, že měli být nenápadní a počínat si obezřetně, protože jedině ona může plně rozvinout své schopnosti a ne nějací přízemní červi. Když budou operovat skrytě a opatrně, nechá je být. To je jedna možnost, jak je krotit. Další následuje.

V návodu pro temné je napsáno: „budeš na těle nezranitelný“, což jim zas takovou výhodu neposkytuje, když jim ještě zbývá duše. Co s duší, to už by mělo být teoreticky obsaženo v kouzlech a dovednostech jednotlivých povolání.

Světlá strana

Protože jsme temným přihráli silnou kartu, to samé bychom mohli zařídit i světlým.

Rituál. Jako každý i tento by měl začít vytvořením posvátného místa – kruhu, čím více dobrých lidí se ho zúčastní, tím větší by měl mít účinek – bojují přeci proti prastaré a mocné síle (klasicky). Rituál se může konat v lese, či na louce, na prostorném místě. Může se provést i na návsi, pokud to bude nutné (v lese je moc nebezpečno apod.). Kruh je vyznačen kameny a (pokud není moc vidět) pochodněmi, případně něčím výrazným. Uprostřed se pálí vonné byliny či tyčinky (subquest?). Lidé by se měli nacházet uvnitř kruhu, pokud je to z nějakého důvodu nemožné ať jsou co nejblíže. Vymyslíme nějaká jednoduchá slova, začínající stylem „Zde je hranice kamenného kruhu (nebo jen „kruhu“ a hlavní osoba, zodpovědná za kouzlo, bude běhat okolo s vonnými tyčinkami, blábolit a lidé to po ní budou opakovat, vyjma okružní jízdy).

Nemusí to být zdlouhavé, ale ať se snaží. Efektivní by bylo, kdyby se duchové – ochránci, kteří budou určitě povoláváni na pomoc, objevili, zahalení třebas v různě obarvených hadříkách (obvykle prostěradlo), nesoucí světlíčko (svíčka ve sklenici), nádobu s vodou, větvičky, šutříky, prostě přírodniny. Na závěr by proběhla tichá modlitba, po které by duchové odešli. Ti, co by se rituálu zúčastnili, by měli navýšen počet životů, případně nějaký ten bodík k útoku proti temným. Měli by být viditelně označeni nějakou páskou (na zbraň, hlavu, ruku, to je fuk).

Vonné tyčinky by si mohli za draho nakoupit u obchodnice, či je získat v questu. Vlastníkem tyčinek by mohla být lesní čarodějka, druidka, hraničářka, která by je vyměnila za čistou vodu od pramene, nebo za něco, co potřebuje. Dejme k prameni pár oblud, ať si s nimi poradí. Na skřety třeba občas platí jídlo (minulý rok tomu tak bylo), takže bude záležet na dobrodruzích zda dají přednost diplomacii slova nebo meče.

Návod na rituál by mohli vlastnit trpaslíci, protože jsem je tu ještě nikde nezmínila :D. Pokud se nechají přemluvit a vydají jej, mají světlí skoro vyhráno. Trpaslíci by měli být neústupní, ale měli by se nechat přesvědčit nějak diplomaticky, neb je to ochrání před nebezpečím. Sami by samozřejmě měli být velice slušně přizváni k rituálu kruhu, protože tu nejsou od toho, aby někomu dělali šašky, ale pozvedli své sekery proti nepříteli.