Procházka podzimním lesem

Slunce osvětlovalo koruny stromů, jejichž listy se pozvolna proměňují do podzimních odstínů. Vítr šuměl ve větvích, nad krajinou se sbírala oblačnost a po cestách pobíhali zajíci.

Zajíce obvykle nikdy nestihnu natočit, ledaže bych se plížila ještě tišeji a pomaleji. Slepýše, který relaxoval na vytížené cestě, jsem odstěhovala bokem. Pokochala jsem se pohledem z louky na Milešovku a přidružené kopečky Českého Středohoří, abych se posléze vydala na cestu zpátky.

Video

Foto