Procházka po zaniklých místech

Desetikilometrovou procházku k rozpadlé hájovně a zpátky jsme si dali dvakrát. Cestou jsem zdokumentovala stav zaniklých věcí od jeskyně na křižovatce cest, přes mlýnský náhon, opuštěný dvůr se stromořadím až po trosky samoty s několika skalními sklípky, toho času hojně obývanými hejny komárů.

Pár cvaků a záběrů z terénu.

Video

Foto