Příběh Legacy of Kain

Vezmeme to hezky od lesa. V zemi zvané Nosgoth se uprostřed hvozdů a hor tyčí prastará stavba známá jako Pillars of Nosgoth – její součástí je devět sloupů zasvěcených devíti stavům (dále jen znamení), jež tvoří celý tento svět. Mezi smrtí, časem, myslí a mnohými jinými znameními se nachází i rovnováha, jíž byla kdysi strážcem Ariel. Kruh devíti strážců – mocných mágů se rozpadne, když je Ariel zavražděna. Rovnováha je narušena a znovu vrátit Nosgothu její sílu může jedině jistý šlechtic jménem Kain, který byl v momentě svého zrodu určen Arieliným nástupcem.

Sloupy Nosgothu v celé své kráse.
Sloupy Nosgothu v celé své kráse.

Jenže Kain je díky podlé hře Starodávného boha zavražděn lapky. Chce-li se na svět vrátit, musí si zvolit cestu krvavého prokletí. Zaslepen svou pomstychtivostí se nechá oživit padouchem Mortaniem – jako upír. Své vrahy zprovodí ze světa a pátrá po léku na své vlastní prokletí. Uzdraven bude v případě, že nalezne a zlikviduje zbývající kouzelníky, kteří otravují sloupy i Nosgoth. Na své cestě získá meč Soul Reaver a narazí na zařízení pro cestování časem.

Kain se zaplete do boje Ottmarovy armády naděje s legiemi Nemesisu. Bitva se převrací na nesprávnou stranu a Kain se pomocí časoprostorového zařízení dostává do minulosti, jíž chce změnit zavražděním Viléma Spravedlivého, jenž se má později stát bezohledným Nemesisem. Tento akt však v budoucnosti rozpoutá vyhlazovací válku proti upírům v jejímž čele stojí hlídač času Moebius. Vorador, který Kaina dříve varoval je sťat a Kain zůstává posledním přežívajícím upírem v zemi.

Před něj je postavena poslední zkouška. Obětuje-li se, sloupy se uzdraví a rovnováha bude obnovena, odmítne-li, dokoná zkázu země a bude žít v jejím věčném zatracení. Zvolí si život, jeho teď již kompletně upíří duše sezná, že upírství není prokletím, ale darem a toto prozření stojí u zrodu Kainova impéria. Ariel je odsouzena k bloudění mezi troskami sloupů, dokud se rovnováha neobnoví. Ve skutečnosti, kdyby se Kain hloupě obětoval, rozpoutal by tak totální zkázu a démoni by měli freeride. Sloupům totiž může vládnout jen upír, nikoliv humanoid, či něco podobného.

Rozpad sloupů vede k invazi Hyldenů do Nosgothu. V bitvě u hlavního města Meridian je Kain poražen. Hylden Lord vládne celé zemi v domnění, že Kain již nežije. Upíří hnutí odporu jej ale najde a Kain se po dvou stech letech spánku probírá do světa, který nepoznává. Je slabý, navíc se Hylden Lord zmocnil Reaveru a tak před Kainem leží nejasná budoucnost. My už víme, že Hylden Lord bude zase na chvíli poražen a že Kain znovu získá Reaver.

Kain v Blood Omenu 2 porazí Hylden Lorda a získá zpět Reaver.
Kain v Blood Omenu 2 porazí Hylden Lorda a získá zpět Reaver.

Kain torzo sloupů použije jako základ pro své sídlo a na zbytcích sloupu rovnováhy vztyčí svůj nový trůn. Vyplení hrobku sarafánských kněží, kteří pod taktovkou Moebia vyvraždili téměř všechny upíry, z jejich těl stvoří své syny, mezi nimiž je i náš Raziel. Upíři procházejí stavy zrychlené metamorfózy a Razielovi narostou netopýří křídla. Když předstupuje před Kaina, netuší, že je to to poslední, co zažije ve svém novém bytí. Kain mu křídla ze zad serve a jeho samotného nechá vhodit do propasti, kde má planout sžíravým ohněm navždy.

Raziel je však zachráněn Starodávným bohem a na zemi se vrací jako pohlcovač duší, aby se mohl pomstít. Později seznáme, že to byl jen další kousek do hry Starodávného boha. Mezitím uplynulo mnoho staletí a Kainovo impérium leží v troskách, po zemi se prohánějí jen zdegenerovaní potomci Razielových bývalých bratří, kteří ho bez mrknutí oka kdysi popravili. Raziel se žene za pomstou a střetává se s Kainem v bývalém sídle u základny sloupů. Kain proti němu použije Reaver, jenž se při nárazu roztříští a duše pohlcující tvor, který byl v meči chycen, se proplete s duší Raziela a stane se jeho symbiotickou zbraní. Kain je očividně s tímto výsledkem obeznámen, protože jej vůbec nepřekvapí. Uvědomuje si, že jejich osudy jsou mnohem složitější, než jak je dosud vidí Raziel. Kain otvírá časoprostorový portál a dostává se hluboko do minulosti Nosgothu.

Raziel odhaluje svou minulost. Jeho kněžství v prastarém řádu Sarafánů bylo provázeno sadistickou arogancí a touhou po krvi upírů. Konečně spatřil sám sebe jako ubohého pěšáka, který je hnán slepou nenávistí vůči někomu, kdo si ji nezasloužil. To on, jako Sarafán, zavraždí posledního prastarého upíra Janose, jehož vyrvané srdce je později použito k oživení Kaina. Zhnusen, zabíjí nejprve své bratry jako Sarafány a pak v rozhodujícím boji zavraždí sám sebe, tedy své sarafánské alter ego. Uvědomuje si, že to on je katalyzátorem všeho a že on je tím duše pohlcujícím tvorem z Reaveru. Je to jeho osud, který Kain na konci Soul Reaveru 2 pouze oddaluje.

Když se spojí duše meče se svou hmotnou schránkou, chová se podivně.
Když se spojí duše meče se svou hmotnou schránkou, chová se podivně.

Raziel je po té držen Starodávným v podsvětí, Kain po něm neúspěšně pátrá a nechá se vést time streamerem Moebiem. Raziel mezitím zjišťuje, že existují dva šampióni dvou ras – upírů a démonů Hyldenů a že on je jedním z nich a musí čelit svému nepříteli. Dlouho to vypadá, že onen nepřítel je Kain a Razielovi je předurčeno jej zabít. Když pak ale nachází přízraky původních ztrážců, jejichž duše rozšíří elementární schopnosti Razielova symbiotického Reaveru, zjišťuje, že skutečnost je před ním stále skryta. Meč kdysi vykoval upír Vorador, ale ten jej odkáže k Janosovi, který leží již pětset let mrtev v hrobce jeho sídla. K oživení Janose a získání odpovědí na otázky je třeba vzít Srdce temnot z katedrály Avernusu. Raziel zavraždí posledního ze svých bratří – Turela, posedlého démonem Hyldenem a vstřebá jeho duši. V hlavní lodi se pak střetává s Kainem, který se mu snaží vysvětlit, že Razielova vůle je skutečně svobodná a že mohou osudu čelit společně. Raziel jej ale neposlouchá a v tvrdém souboji vyrve Srdce temnot z Kainovy hrudi. V domnění, že je jeho mistr mrtev, Raziel seznává, že necítí žádnou úlevu, vůbec nic. Vydává se zpět k Janosově hrobce, kde jej vzkřísí. Janos Audron jej zanese do upíří citadely, v níž Raziel nalézá Starodávného, který mu brání rozšířit svůj Reaver o Arielinu očišťující duši. To se mu nepovede a Ariel vstupuje do Reaveru.

Kain přežije, jeho úloha je jasná, nyní musí zpět do citadely za Razielem. Raziel a Janos jsou svědky zničení sloupů, čímž se na zem dostanou Hyldeni a Janos je posednut jedním z nich. Raziel souboj s ním prohrává a ocitá se v podsvětí, zpět u Starodávného. Kain v citadele nalézá Moebia, který přišel starodávnému sdělit pár moudrých slov o Kainově smrti – ti dva spolu táhli za jeden provaz. Kain Moebia zavraždí a jeho duše se octne ve spektrálním plánu jako Raziel. Ten jej jednou provždy zničí. Starodávný jim slíbí věčné utrpení a spoustu dalších hezkých věcí, ale Raziel si uvědomuje, že neexistují dva šampióni dvou ras, Janosova slova mu zní hlavou – Destroyer and Redeemer – Ničitel a Spasitel – jedna a tatáž osoba. Raziel je díky Ariel schopen očistit Kaina od zkaženosti, jež na počátku všeho postihla celou zemi. Využije Moebiovo tělo, aby se vrátil zpět do reality materiální a Kain jej v obraně napíchne na Reaver. Když si uvědomí, že to není Moebius, ale Raziel, snaží se zastavit Razielův šílený plán. Ten mu ale vysvětluje, že je to nutné, že jsou jeden a že konečně zří svého skutečného nepřítele, když je jeho duše pomalu pohlcována Kainovým Reaverem.

Redeemer and destroyer – klíč k porážce Starodávného boha.
Redeemer and destroyer – klíč k porážce Starodávného boha.

Kain: „A já jsem zřel…“ Starodávný se zjeví Kainově očištěnému zraku. V následujícím boji je chobotnička Starodávný poražen a Kain shlíží z trosek citadely na Nosgoth, Reaver žhne modrým plamenem a tím celá herní pentalogie končí. Nosgoth je zachráněn a Kain, osamocen, hledí v budoucnost v níž se konečně rýsuje naděje pro kterou Raziel naplnil svůj osud.

P.S.: Je to ještě mnohem a mnohem složitější. Tohle je skutečně maximálně kráceno. Historii najdete v manuálu k Defianci, pokud ji tedy máte, kde je vše vysvětleno o něco lépe, přičemž události Defiance, tedy posledního pátého dílu zmiňuji poněkud obšírněji a ty samozřejmě v manuálu nenajdete.