Poustevna Stohánek

Koncem srpna jsme se vypravili na vrchol skalní výšiny Stohánek. Nachází se nedaleko křižovatky s památníkem generála Antonína Sochora. Odtud se lze dostat buď do Mimoně nebo do Hamru na Jezeře. Ve 14. století stálo na Stohánku opevněné sídlo. Společně s nedalekým hradem Děvínem náleželo rodu Vartenberků. Na Stohánek lze vystoupat po vytesaném schodišti ve skalní rozsedlině. Zde je také malý sklípek pro strážného.

V pravé stěně schodiště je vytesáno 14 výklenků pro výjevy z Křížové cesty. Nahoře se nachází tesaná prohlubeň s oltářem skalní kaple a hned vedle přístupového schodiště zeje vchod do malé sklepní místnosti o osmi metrech čtverečních. Vlastní poustevna pak stála nahoře na skále a sestávala z dřevěného domečku s věžičkou se zvonem. Z vrcholu je pěkný výhled směrem ke křižovatce s památníkem a na skalní stěnu zvanou Dlouhý kámen.

Během našich výprav nad koruny stromů však v krajích panoval opar a nechtěl se vzdát. Po prozkoumání stohánku jsme se vypravili k pomníku na křižovatce a po té dále k troskám hradu Děvín.

Foto