Podzemní Čechy

Jednoho dne mi ve schránce přistál spam mail od Surikaty (Milan Korba), který už jsem stihla někde zašantročit, že světlo světa spatřila nová kniha s názvem Podzemní Čechy, vydaná nakladatelstvím Eminent v roce 2015. Do které přispíval mj. i svými montánními fotografiemi ze všech možných podzemí i nadzemí. Jeho rukopis rozeznáte od všeho ostatního, protože se nebojí do opuštěných štol začlenit dvounohé koně, víly, horníky i trpaslíky.

Spolupachatelem fotodokumentací je informatik Martin Majer. Abych neopomněla důležitou osobu spisovatele, o textový obsah se staral Václav Cílek, horník, přírodovědec, jeskyňář. Trochu si vrtnul i Martin Bohatý a pak by sem přišla ještě stránka a půl rozličných jmen a organizací, s jejichž pomocí a svolením.. etc.

Čeká na vás okolo 330 stránek různorodých informací na fešném křídovém papíře v pevné vazbě o hmotnosti 1431 g (to už je váha informací, se kterou se dá pracovat). Kniha mapuje dějiny hornictví, které jdou ruku v ruce s vývojem civilizace. Přibližuje nám vznik ložisek. Vysvětluje mnohé pojmy a rozsáhle se věnuje různým komoditám, které se u nás postupem staletí začínaly těžit.

Ukázka z knihy Podzemní Čechy.
Ukázka z knihy Podzemní Čechy.

Jednotlivé texty doplňují dobové dokumenty, náčrty, popisy událostí, životopisy osobností spjatých s českým hornictvím i nějaké ty lidové báchorky se najdou. Fotografie, které v knize najdete, byly shromažďovány deset let. Objevuje se na nich i několik míst, která už vzala za své a nic po nich nezbylo nebo bylo necitlivě znepřístupněno. Těžební věž uranového dolu mi bude třeba například chybět, jeli jsme okolo zrovna když to tam rozebírali. Autoři tam naštěstí zavítali už dávno.

Knihu jsem přelouskala za dlouhých podzimních večerů a mohu ji doporučit zájemcům o hornictví, historii hornictví, kterou ale nelze oddělit od vývoje společnosti, protože všechno souvisí se vším. Doporučuji ji i urbexákům, obdivovatelům industriálních staveb, podzemlezcům a určitě i dvounohým koním, aby si udělali obrázek o svých předcích.