Opuštěný výrobní areál

Jednotlivé budovy ve výrobním areálu, který spíše zeje prázdnotou, na nás dýchly postsovětskou atmosférou. Jsou už dávno prázdné, dokonce i kovová instalace, která se zde ještě nedávno nacházela, zmizela. Na to, že je kolem docela aktivní ruch.. mě to stejně nepřekvapuje. V mnohých koutech lze stále nalézt zbytky rozebraných aut. Tady to zjevně hodně žilo.

První cihlová budova je z poloviny velmi poškozená vodou. Uvnitř jsme viděli ten rozdíl, když jsme procházeli chodbou. Na jedné straně bylo mokro a rostl zde mech a fotogenické kapradí, takový parádní mechokapraďohoubový kobereček z urbexikea. Na straně druhé se jen decentně sloupávala barva ze zdí. I prosluněný plakát, který tu visel při naší předchozí návštěvě, stále zářil barvami, i když i do něj už se zakusuje plíseň. Do sklepa jsme se podívat nešli.

Další budovy byly zamčené. Takže tam jsme se nezdržovali a okolo vzrostlého křoviska jsme přešli do jakési haly s kolejemi. Zde se nacházelo minimálně jedno bezďácké doupě, už dlouho opuštěné, nějaké kanystry s olejem a různé jiné dobroty. Při bližším zkoumání jsme objevili i kapradí, rostoucí ze zdi. Halu jsme prošli tam a nazpátek a po té jsme se přesunuli do jedné z výrobních budov. Zde se nacházela tři úplně stejná podlaží.

Původně jsme to chtěli odmávnout, ale rozhodli jsme se jinak, přešli jsme nejvyšší patro a tam na zdi objevili krásnou malbu jezera a lesa, na které už někdo stihl zvěčnit svůj autoportrét atd. V dalším patře jsme pak objevili další malbu s břízami a lesem, dokonce si dali záležet a vymalovali i nebe. Příjemný objev uprostřed neutěšeného zmaru.

I tyto malby však vezme čas. Už se odlupují ze zdí a kdo ví, co s areálem bude dál. Možná, že bude využit k nějaké další výrobě. Nejpoškozenější budovu ale asi strhnou a nebo se rozsype sama. Od dob, kdy jsem začala dokumentovat stav věcí se v okolí mnohé změnilo. Takže jestli někdo plánuje nějaký fotoworkshop ve zdejších končinách, měl by si pospíšit. Zpracovala jsem pár snímků z celkem rychlé akce, na závěr se bylo třeba odplížit, takže jsem nezjistila, zda zrcadlový sál ještě žije.

Videozáznam

Výrobní haly a administrativní budova