Opuštěný dvůr a pozorovatelna

Návštěvu zaniklého dvora, který svého času sloužil také k chovu koní pro armádu, jsme vzali zeširoka, velkým obloukem okolo luk a lesů. Navraceli jsme se přes malý kopec, na jehož vrcholu jsme narazili na pozorovatelnu, která byla dosud skrytá našim zrakům.

Už z ní není vidět mnoho. Jedná se o podlouhlou obdélníkovou budovu, zapuštěnou v zemi, s úzkými průzory, krytou kamenitými valy. Ve svazích pod pozorovatelnou rozeznáváme několik zákopů. Odtud vede starý stomořad až k příjezdové cestě do dvora, kde dosud ještě stojí kus jedné zdi a dá se vlézt i do sklepa.

V poslední době tu často datluji o větrných hůrkách a ani tady to nebylo výjimkou. Fičan vál silný a ledový, ostatně v těchto místech vane celkem pravidelně, akorát na to pravidelně zapomínáme.

Snad jsme zahlédli i pár srnek, už se mi to trochu slévá, takhle zpětně. Když jsme tu byli hotoví, přesunuli jsme se do již značně rozpadlého vojenského městečka, které stávalo příliš blízko civilizace.

Video

Foto