Opárenským údolím

Vytáhla jsem paty ze sluje, doufaje, že to sluníčko vydrží trochu déle, ačkoliv jsem se až za vyhlídkou U Dvou lip rozhodla, že seskáču po Císařských schodech, skrze prastarý lom na žernovy, až do Opárenského údolí s potokem. Tam jsem se o pár metrů vrátila zpět, abych navštívila Morový kámen. Podél potoka jsem pak pokračovala do obce Malé Žernoseky, pojmenované právě podle oněch mlýnských kamenů.

Kámen se ve zdejších krajích lámal už v době laténské a ve středověku. Kamenné rotační mlýny na mletí obilí, čili žernovy, byly novinka, objevující se v době laténské. Vhodným materiálem na žernov je křemenný porfyr = ryolit, nacházející se na svazích Opárenského údolí, kterým protéká Milešovský potok. Jámy menšího průměru i jámy větší (mladší) se táhnou po svahu od Císařského mlýna s Morovým kamenem až nad obec Opárno.

Na území Malých Žernosek byly z řečiště Labe vyloveny staré přístavní pylony a několik desítek žernovů a jejich polotovarů. Když má člověk štěstí, lze ještě v těžebních jámách objevit částečně opracované žernovy. Žernovy z tohoto zdroje byly objeveny i ve Stradonicích u Nižboru. Artefakty byste neměli přemisťovat, ale určitě je dobrá fotodokumentace s GPS.

Jestliže někoho zajímá dávná historie a archeologie, můžu doporučit Archeologický atlas Čech, v němž je něco vybraných památek od pravěku až po 20. století. Vydala Academia v roce 2015.

Oběhla jsem i pár kapliček (kapli svatého Václava a Nanebevzetí Panny Marie např.) a křížků. Ale jak už to tak bývá, nezbývala energie prozkoumat všechny zdejší pamětihodnosti. Třeba zase příště.

Stránky Archeologického atlasu Čech: http://www.archeologickyatlas.cz/

Historické fotografie Malých Žernosek: http://www.malezernoseky.cz/fotogalerie-z-historie-obce/gs-1002

Video

Foto