Muzeum vystěhovalectví do Brazílie

V Ralsku v Náhlově stojí malý domeček, v němž Ing. Petr Polakovič vytvořil muzeum vystěhovalectví do Brazílie, kam se v 19. století přesunula část jeho rodiny, expozici věnovanou prvnímu brazilskému prezidentovi s českými kořeny Juscelino Kubitschekovi a nejnověji expozici o zaniklých vsích bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, známých pod souhrnným pojmem Horní vsi.

V přízemí je malá kavárna, kde jsme si objednali brazilskou kávu, kterou jsme si nahoře v podkroví vypili. Byli jsme uvnitř sami a výstava věnovaná slavným osobnostem, spojeným s Brazílií a Českem, na nás působila velice domáckým dojmem. Na zemi jsou koberce a mohli jsme si vybrat, zda posedíme na židlích nebo u konferenčního stolku.

Nedávno proběhlo slavnostní otevření výstavy Horních vsí, proto jsme se rozhodli, že se sem zajedeme podívat. Na zdech je množství informačních panelů s dobovými fotografiemi vesnic a jejich obyvatel, na římsách jsou rozloženy artefakty ze zničených domů a pár celistvých předmětů, jako jsou lyže nebo dřevěná židle. Tehdy se vyplétáním nábytku živilo mnoho obyvatel z okolí Mimoně. Několik plachet je věnováno i slavným rodákům, například panu Willibaldu Gatterovi, výrobci automobilů Gatter.

Je to malé muzeum, vzniká již dlouhá léta, slouží k setkáním i přednáškám a stalo se centrem Oslav Horních vsí, pořádaných již druhou dekádu. O jeho historii se můžete dočíst na domovských stránkách: https://www.emigrationmuseum.cz/.

Foto