Modelovací program Blender 3D

Zase uzrála doba a já jsem ponořila pařáty do 3D modelovacího programu Blender 2.8. Od mých akčnějších modelovacích a renderovacích dob uplynulo mnoho vody. Spousta zatuchlých poznatků ze Cinemy mi krapet pomohla, protože jsem věděla o existenci normál, UV malování, částicových generátorů a podobných vychytávek a tudíž jsem je chtěla vykopat i v Blenderu.

Blender pro mě dlouho zůstával polem neoraným a zcela neznámým. Všechno bylo jinak, složitěji, klávesové zkratky z jiného universa a tak dále. Na to prostě musí mít člověk náladu. A tak jsem začala tvořit první scénu a zároveň si psát analogové poznámky, co kde jak a proč.

Rozhodla jsem se vymodelovat knihu s deskami, texturu papíru jsem malovala ručně na ručně rozbalenou UV mapu, jejíž švy jsem musela správně označit, nebo se aspoň přiblížit něčemu hranatému. Na onu texturu, jíž je třeba posléze uložit, jsem v Gimpu přidala text a nějaké kaňky. V Blenderu je pak potřeba v Object Modu zapnout vyhlazování odstínů a to přes pravé myšítko na objektu a položka Shade Smooth. Společně se Subdivision modifikátorem vyhladí modely.

Mezitím jsem si odskočila k tutoriálu od Blender Guru a vymodelovala a otexturovala si obligátní donut. I zde ten postup nebyl úplně hladký a některé kroky nejasné (obzvlášť když už u toho trochu spím). Když byl donut hotový, vrátila jsem se ke své scéně. Mezitím ke knize vznikl kalamář s brkem. Jsem zvyklá tvořit křivky bod po bodu a nechat je vyrotovat, akorát tedy křivka v Blenderu je něco téměř živého.

Brk je jednoduchá plocha, na kterou jsem aplikovala modifikátory Subdivision Surface, Simple Deform a Solidify, tvořící třetí rozměr, čili objektu přidá tloušťku a je třeba nastavit plusový offset, jinak budou normály směřovat dovnitř objektu a i textura bude vpodstatě na vnitřní straně polygonů.

A polygonům se zde neříká polygony ale Faces. Dále jsem se naučila přepínat mezi Layoutem, Modelingem, Texture Paintingem a vyzkoušela jsem si Sculpting na svíčce a na donutu.

Fyzikální vlastnosti jako například Cloth nebo Collision jsem otestovala na kousku ušmudlaného hadříku, ale zatím jsem tomu moc nepřišla na kloub, často jsem Cloth mazala z hadříku a Collision z objektů, se kterými má hadřík kolidovat, protože něco nefungovalo. A že musím přepínat na Layout režim jsem mezitím sice zapomněla, ale nepřítomnost časové osy mi po dlouhém bádání připomněla, že se pokouším rozchodit efekty v jiné záložce.

Ještě mnoho věcí mi uniká. Nody a texturování jsou kapitola sama pro sebe a k plamínku svíčky jsem si přizvala jeden rozvleklý tutoriál jehož výsledky se zase míjely s mými, jak už to tak bývá u začátečníků a předlouhých lehce nepřehledných tutorů, ale to nevadí, svíce svítí. Na jejím povrchu jsou dva materiály a to jeden pro lesklou hladinu nahoře a druhý pro zbytek vosku s nějakým tím Subsurface Scatteringem, světlem, rozptýleným pod povrchem vosku.

Svou scénu jsem vyrenderovala s tím, že jsem aplikovala filtr Denoise, který se nastavuje v hlavní horní záložce Compositing a také v hlavní záložce Modeling je třeba zafajfkovat v Layer Properties položku Denoising Data, skrývající se pod Passes. Denoise je novinka ve verzi 2.81 a v post processingu to odfiltruje šum.

Jestliže se někdo bude chtít věnovat 3D modelování a animaci, pak Blender 3D je výborný nástroj. Nestačí jej však pouze zapnout a očekávat, že na všechno přijdu sama, protože jsem pracovala v jiném programu. Naštěstí existuje řada videotutoriálů, v nichž se autoři věnují nejnovější verzi programu, postupují po malých krocích a vše srozumitelně vysvětlují nebo jen ukazují workflow. Konečně jsem se rozhoupala, někdy to fakt trvá. A i když měl člověk před lety pocit, že už na to asi nikdy nesáhne, ta kreativní chuť se jaksi vrátila. Výsledkem je první malá 3D scénka a po té pár dalších. Animaci ze dvou vyrenderovaných snímků jsem spáchala v Gimpu.

Blender v síti: https://www.blender.org/

Tutoriály, workflow, 2D, 3D:

Veselolé

Rendery a náhledy scén