Mlhavý podzim v Dubí

Už jako malý capart jsem byla posedlá stromy, spletenci kořenů a tůňkami v nich. Podél lesní cesty, která vedla k hájovně stávaly mohutné stromy, jejichž kořeny vytvářely spletence, po kterých se dalo šplhat. Vždycky jsme lezli po nízkém hřebenu na obou stranách potoka, který v zimě zamrzal a voda působila úplně černým dojmem. Další strom rostl na druhé straně oblouku za hájovnou a pod ním byla dutina, z níž si nejedno místní děcko udělalo bunkr.

Překvapilo mě, že jako jeden z mála přežil do dnešních dnů a mnohé díry v něm zarostly. Jednotlivé kmínky srůstají a klikatí se vzhůru. Přeji mu jen to dobré. Aby nezmizel, jako zmizely lesy podél cesty a na svazích a místo nich vyrostlo husté roští, které toho dne milosrdně ukrývala mlha, skrápějící spadané listy. Louka, na které se bobovalo také z velké části zarostla a všechna místa se hodně změnila a připadala mi mnohem menší.

Některé domy zůstaly tak, jak vypadaly tenkrát před lety, jiné získaly tlustý trojobal z polystyrenu, pod nímž zmizely veškeré architektonické prvky. Z nepochopitelného důvodu žijí nad vodojemem kozy a koně a pod ním stojí dům. Akorát lesní školka ještě zůstala tam, kde bývala vždycky.

Stará chata se uvnitř jistě také změnila, dvůr přišel o nějaké stavby. Smrky v parku u kostela, kde dodnes stojí lavičky u oblouku zdi, poněkud vyrostly. Pamatuji si, že jsme se tam se sestřenicí ztrácely, když byly ještě nízké a husté. Po hladině rybníka pluje silná vrstva listí, pískoviště už není poznat a vybetonovaný sestup zmizel pod vrstvou hlíny. Místo vyzděného průtoku zeje ze svahu drenážní trubka. Na druhé straně je potok i náhon k rybníku stále stejně vyzděný a hluboký, že kdyby se někdo zdrbal dolů, bude mít co dělat vyškrábat se nahoru.

Je to trochu divné chodit se dívat na místa, kde to člověk znal úplně jinak, vidět, jak se všechno rozpadá, mizí, mění, zarůstá a v domech bydlí už někdo jiný. Akorát kostel zůstává stále stejný a tentokrát jsme se vypravili obhlédnout i ten. Naši pouť jsme s Indym zakončili u rybníka a za tmy se vypravili zpět, přes tu hrůzu v dolním Dubí, pryč z Krušných hor.

Video

Foto