Louky u Kletečné

Na křižovatce u obce Kletečná, nacházející u stejnojmenného kopce, stojí památník Hanse Kudlicha, který v roce 1848 podal návrh na zrušení poddanských vztahů. Společně s poslancem Braunerem se tak zasloužil o zrušení roboty. Památník stojí mezi poli a loukami, po nichž se prohání ledový vítr a rozličná zvěř.

Řádně jsme si vyvětrali krovky. Cestou zpět jsme si povšimli, že na Lovoši je zřejmě plno. Taktéž místy pršelo nad Středohořím. Nenechali jsme se odradit prvotní dešťovou stěnou a nakonec to byla docela fajnová procházka.

Video

Foto