Listopadové mlhy v lesích

Zase jsem se jednou dostala ke svému chachostroji a z karty jsem sosla tři různé procházky po lesích a roklích. V hlavních rolích hrají zima a mlha a dokonce zbytky podzimních barev, především pak u stromků v závětří, v bažinách a podobně. Bylo tam krásně a kromě jednoho osamělého jezdce na koni nebylo v lesích po nikom ani vidu ani slechu.

Mlha a lesy