Kreslím potkánka v Inkscape

Oprášila jsem program, ve kterém jsem si už pár drobnějších dílek vyrobila. Už delší dobu mi leží v hlavě nápad, že bych si mohla pár obrázků svých krysáčků převést na vektory nebo si je uložit jako *.svg třeba pro web nebo pro tisk.

Tvorba základní křivky.
Tvorba základní křivky.

Začala jsem pracovat na obrázku Amy, kterak chroustá pod postelí dobrotu. Otevřela jsem si Inkscape a přetažením jsem importovala fotku Amy. Program se zeptá na nastavení obrázku. Image DPI jsem nechala na Default import resolution, a Rendering mode na None.

Dokument, ve kterém budu pracovat, jsem nastavila následovně. V menu File -> Document properties jsem si v Display units zvolila PX a vypla jsem hranice souboru v Show page border. V menu View jsem si nastavila viewport na Custom a Zoom 1:1.

Křivky a táhla na jednotlivých uzlech.
Křivky a táhla na jednotlivých uzlech.

Zapla jsem si také panely nástrojů a to Edit objects‘ colors, gradients… a menu Layers. Tato okénka se objeví v pravé části viewportu.

Ve správci vrstev si snížím průhlednost vrstvy s importovanou referenční fotkou Opacity, abych lépe viděla na křivky, tak na 50%.

Vytvořím si novou vrstvu přes malé tlačítko +, nacházející se ve správci vrstev a tuto vrstvu si přejmenuji například na Obrys nebo cokoliv, abych věděla, co vrstva obsahuje.

Vybarvená křivka tvořící tělíčko.
Vybarvená křivka tvořící tělíčko.

Dále si zvolím nástroj Bezier pen z levého panelu nástrojů (zkratka Shift + F6).

V editačním okně se můžu pohybovat pomocí stlačeného kolečka myši sem a tam a zoomovat pomocí stlačeného CTRL + rolování kolečkem myši.

Ve vytvořené vrstvě si pomocí Bezier pera kliknu na místo, odkud chci začít modelovat myšku, vytvoří se mi první bod neboli uzel (Nod). Další bod umístím někde dál, kliknu, držím levé myšítko a potáhnu, aby se vytvořená křivka zaoblila a obkreslila tak hranu objektu na referenčním obrázku. Tuto krátkou křivku potvrdím klávesou Enter.

Model potkánka, nastavena průhlednost pro referenci.
Model potkánka, nastavena průhlednost pro referenci.

Další část křivky připojím tak, že najedu na poslední uzel a pokud uzel zčervená, mohu na něj navázat a napojit další část křivky. Vytvořím další bod, kde je potřeba, zase držím levé myšítko a táhnu, aby se mi křivka zaoblila podle reference. Takhle postupuji, dokud nemám nějaký základní tvar. Vždy jednotlivé úseky potvrzuji enterem a snažím se dávat pozor, aby se křivka napojovala (uzel zčervená a pak na něj kliknu). V případě potkánka hlava a tělo tvoří jeden objekt, jednu křivku.

Jestliže se mi křivka omylem odznačí, přepnu si v levém panelu nástrojů na nástroj Select and transform object (ikona s šipkou) a pak na nástroj Bezier curve. Chyby lze také napravit tím, že se vrátím o krok dva tři zpět pomocí Ctrl + Z a zkažený úsek namaluji znovu.

Tvar srdce.
Tvar srdce.

Chci-li si zvolit více tvarů (třeba kvůli přesunutí, obarvení nebo duplikaci), držím klávesu Shift a myškou klikám na jednotlivé objekty.

Mám už hotový základní tvar a chci opravit některá místa, ktera jsou třeba příliš hranatá, zapnu si nástroj Select and transform object z levé palety nástrojů, označím si svou křivku, pak zvolím nástroj Edit paths by nodes z levé palety nástrojů. Stisknu a držím klávesu Ctrl a kliknu na bod, který chci zaoblit. Podle potřeby můžu kliknout několikrát a pak ještě editovat oba kontrolní body (táhla). Když chci potáhnout jen za jednu stranu uzlu, zmáčknu Ctrl. Změní se interpolace bodů a křivka je oblejší a hezčí na pohled :P.

Myška na srdci.
Myška na srdci.

Po opravě chyb v interpolaci bodů beziérovy křivky jsem si objekt zase označila a v pravé paletě jsem si na kartě Fill and stroke přepla na záložku Fill, kde jsem si navolila tmavě hnědou barvu. Objekt se vybarví, lze mu nastavit průhlednost, abych lépe viděla na referenční fotku pod obrázkem. Dále jsem si v záložce Stroke paint vypnula ony čáry, které omalovávaly křivku, takže mi zbyl pouze hnědý tvar bez lineartu. Samozřejmě je možné lineart nechat.

Pro tvorbu kulatého očíčka zvolím v levé paletě nástrojů Circle, stisknu a držím klávesy Control + Shift + tažení levým myšítkem do požadované velikosti. Vytvoří se tak kruh. Klávesovou zkratkou Ctrl + D duplikuji objekty. Kliknutím na objekt můžu pomocí táhel v rozích objekt editovat nebo rotovat, pokud si kliknu na objekt ještě jednou. Mění se tím režimy editace (změna velikosti, rotace).

Obkreslení myšky průhledným proužkem.
Obkreslení myšky průhledným proužkem.

Zjistím-li, že je křivka někde rozpojená, nástrojem Select and transform object z levé palety nástrojů označím obě části křivky (držím Shift). Pak se přepnu na nástroj Edit paths and nodes z levé palety nástrojů a označím si dva uzly, které chci spojit, v horním ikonkovém menu kliknu na ikonu Join selected nodes a dvě separátní křivky se tímto spojí do jedné. Musí být samozřejmě ve stejné vrstvě.

Nějak takto jsem namalovala celou myšku a pak jsem se vrhla na tvorbu vousků a chlupů. Jenom decentně, žádné komplikace. Chlupy a vousky jsou dvojího druhu, jedny za myškou a jedny před myškou. Takže mají samostatné vrstvy a jsou buď pod vrstvou s obrysem nebo nad ní. I na chlupy používám nástroj Bezier curve. A v horním obrázkovém menu si v menu Shape zvolím Triangle in. A namaluji vousky, případně chlupy, kde jsou potřeba. Měním i barvy jednotlivých vousků.

Oprava artefaktů, vzniknuvších při zvětšení tvaru.
Oprava artefaktů, vzniknuvších při zvětšení tvaru.

Jako správný krysosauří lover, chci do scény přidat srdce. To vytvořím pomocí dvou jednoduchých tvarů, a to čtverce a kruhu, který si zduplikuji. Abych měla kruh správného průměru, vytvářím jej v již namalovaném čtverci, mám zapnuté přichytávání bodů, takže se vyhnu laborování. Můžu si pomoct i tak, že si čtverec obarvím nějakou tmavší barvou a kruh světlejší, aby až budu objekty posouvat nahoru a pak doprava, trefila správný bod. Takhle mi vznikne srdce na ležato. Označím si všechny tři křivky (1 čtverec, 2 kruhy), v menu Path převedu čáry na cesty Stroke to path, dále v tomto menu kliknu na Union, tím se cesty spojí dohromady a v menu Object zvolím Transform: Rotate 45°. Je to způsob, jistě jsou i jiné.

Jestliže mám obrázek roztahaný po vrstvách a chci ho mít v jedné vrstvě, přišla jsem na jeden způsob, jak by to šlo zařídit. Ale pro tento účel si buď uložím zálohu souboru nebo si od každé vrstvy vytvořím kopii a tyto kopie pak odspodu, tak jak byly nad sebou přesouvám do jedné vrstvy (pojmenované třeba Merge, jako sloučená vrstva). Dělá se to tak, že si označím všechny objekty v nejspodnější vrstvě pomocí Ctrl + A a přes menu Layer zvolím Move selection to layer a vyberu vrstvu s nápisem Merge. Tímto způsobem přesunu všechny objekty z kopií originálních vrstev do jedné. Je to zdlouhavé a nevím jak to řešit jinak zatím. Prázdné vrstvy můžu smazat.

Artefakty na vouscích je potřeba opravit všechny.
Artefakty na vouscích je potřeba opravit všechny.

Když s tím chci pracovat dál, vrstvu Merge zduplikuji. Označím vše na ní a v menu Path zvolím Stroke to path, dále dám Union a tím se vytvoří spojený jednolitý obrys pro další práci. Pro kterou budu potřebovat trochu větší objekt, než je ten původní obrys myšky. V menu Path si zvolím Path: Outset, tím objekt zvětším o pár pixelů. K tomu si zduplikuji vrstvu se srdcem. U vrstev, které nepotřebuji, zavřu očíčko (ikona oka vedle vrstvy) a zneviditelním tak jejich obsah. Můžu si i uzamknout editaci pomocí ikonky se zámkem.

Dalším krokem je vyříznout z tvaru srdce onen zvětšený tvar myšky. Podívám se, jestli jednolitá vrstva s tvarem myši nemá ještě původní křivku myšky, tu kdyžtak odmažu a nechám jen vnější křivku, kterou v režimu bodů poopravím podle potřeby, protože vznikají artefakty. Ve vrstvě se srdcem označím křivku srdce a přes menu Layer zvolím Move selection to layer a vyberu vrstvu s vnější křivkou myšky. Takto ty dvě věci spojím do jedné vrstvy stejně, jako jsem dříve pospojovala tvary myšky. Dále si označím obě tyto křivky, které mám teď v jedné vrstvě a v menu Path zvolím Difference – Rozdíl, tím se tvar myšky odečte od tvaru srdce a vznikne tak výřez v srdci, místo pro myšku, která bude okolo sebe mít pár pixelů volného prostoru (ostatní vrstvy vypínám nebo, pokud už jsou prázdné, tak je mažu).

Myška už se tolik neztrácí, bílý proužek okolo je ve skutečnosti 100% průhledný výřez.
Myška už se tolik neztrácí, bílý proužek okolo je ve skutečnosti 100% průhledný výřez.

Na závěr zapnu vrstvu s celou myškou a vrstvu srdce s výřezem. Exportuji jako průhledné PNG v rozlišení, které potřebuji, přes exportovací kartu Selection nebo přes menu File. Při tvorbě si dělám zálohy celého dokumentu, protože celá sranda trvá několik hodin a o tolik práce nechci přijít. Snažila jsem se to nějak popsat, určitě mohu Inkscape doporučit, i když tam není seskupování nebo jsem to nenašla a slučování do jedné vrstvy je trochu pain. Slučování však není potřeba dělat, pokud netvoříte nějaké výmysly s výřezy, jako já. Na internetu existuje množství videotutoriálů pro méně trpělivé, jmenuji jednoho za všechny, třebas Logos By Nick kanál na YT. Tak zase někdy na sepsanou.

Ještě jsem provedla nějaké updaty, připojím sem pár screenshotů z další tvorby. Takže myšky přibývají. Snad se na to zase někdy podívám.

Zrychlený záznam

Veškerá tvorba