Kreslím krajinu v Inkscape

Chtěla jsem si zkusit namalovat krajinu a vybrala jsem si pro to jednu specifickou fotku z cest. Tuším, že kopec se jmenuje Ronov. Zatím jsem v poslední době nějaké krajinky v Inkscape netvořila, takže tato je první, možná to budu časem ještě nějak upravovat.

Používám jednoduché tvary, vrstvení a gradienty. Po přidání několika stromů a převedení linie stromů, která se nachází na pozadí fotky, na vektor už se program začal táhnout poněkud pomaleji. Nechci moc používat rozostření vrstev, aby se s tím dalo ještě celkem normálně pracovat.

Obdélníkový výběr, který jsem si na závěr vyexportovala v potřebném rozlišení jsem si vytvořila tak, že jsem vodícími čarami označila hranice fotografie, do nové vrstvy jsem vložila průhledný obdélník bez vnější linky o rozměrech ohraničeného prostoru a tento obdélník jsem si označila (select all). Vrstva je zde jen k tom, že z ní získám „ořez“ obrázku. Výběr jsem pak vyexportovala. Exportovat do *.png, průhledného *.png, můžu jak celý obrázek, tak třeba jenom stránku (page) nebo právě výběr (selection), vepíšu rozlišení, zvolím cestu a název obrázku a stisknu tlačítko export. Je to magie.

Screenshoty z tvorby

Video