Kostomlaty podzimní

O víkendech a svátcích bývá otevřená věž na gotickém hradě u Kostomlat pod Milešovkou, a tak jsme si s Ritterem řekli, že bychom tam mohli zase zajít než bude úplná zima. Zvolili jsme krpálovitou trasu z vesnice, ale hezčí cesta vede od rybníčka v lesích. Podzim zbarvil stromy na kopcích okolo. Viditelnost byla horší, ale aspoň svítilo slunce.

Mezitím, co jsme tu nebyli, na hradním nádvoří vznikla krčma. Dovnitř jsme se však nepodívali a rovnou jsme se vyšplhali na věžku, abychom se rozhlédli po podzimním kraji. Sluneční paprsky se probíjely skrze mraky nad kopečky. Pokochali jsme se krajinou. Chvilku jsme si také poseděli na lavičce s vyhlídkou na vesnici a pak jsme se nenápadnou stezkou a krpálem vypravili zpátky.

Na rozcestí jsme zabočili vlevo a lesní pěšinou obešli hrad, okolo farmy a přes louku jsme se dostali na malý vrch Skalička, kde se dá nalézt památník k návštěvě císaře Josefa II. Při Husově ulici stojí dva pamětní kříže a napříč obcí se dá objevit ještě více drobných památek.

Rozhlédli jsme se i po starých domech a kostele sv. Vavřince v Kostomlatech. Dali si záležet na úpravě návsi, takže je tam spousta místa pro samohyby a rozličné akce. Ze zámku je naneštěstí ústav, takže ten si zbloudilý turista neprohlédne, ledaže by přelezl zeď. Škoda. Zámek byl přeměněn na ústav už v devatenáctém století a sloužil různým účelům.

Na návsi jsme si udělali fotku se dvěma dýňovými puberťáky a po té jsme se odteleportovali pryč.

Video

Foto