Kostelíky v Osvětimanech a Stříbrnicích

Cestou z hradu Cimburku u Koryčan jsme se vraceli přes moravské vesničky, v nichž nás zaujalo nekolik dominant, u kterých kočí přibrzdil. Navštívili jsme i dům, v němž se nachází části staré tvrze z 15. století. Původně dřevěný kostel s farou zde stával v témže období. Stavba zděného kostela sv. Havla byla zahájena roku 1689, financoval ji majitel buchlovského panství Jan Dětřich Petřvaldský z Petřvaldu. Další kostel v nedaleké obci Stříbrnice pochází z počátku 20. století a jedná se o kostel sv. Prokopa. Základní kámen byl posvěcen už v říjnu 1907.

U kostela ve Stříbrnicích stojí památník padlým občanům, které si vzala 1. světová válka. Památník byl postaven v roce 1928. V obci můžete spatřit také kapličku sv. Prokopa nebo morový sloup. U kostela stojí krásně omšelá budova fary. Cvakla jsem i jiné domečky, tak jak mi skákaly do cesty. V okolí kostelů bylo pusto a prázdno a celou dobu svítilo sluníčko, což je teď, když na konci dubna všude sněží, zase trochu sci-fi :D.

Kostely a tvrz