Kostel Nanebevzetí

V jedné vísce stojí původně barokní kostel se secesními úpravami, toho času zhusta opravován. Byl zbudován v letech 1757 – 1758 na místě starší stavby, jeho stavitel se jmenoval Jan Václav Kosch. Kostel vyhořel na počátku dvacátého století, během něhož byl párkrát opravován a tím byla jeho zkáza odvrácena. Okolo kostela se rozprostírá hřbitov, obvodové zdi zdobí 14 zastavení křížové cesty z druhé poloviny 18. století.

Vzhledem k tomu, že při mé návštěvě zhusta pršelo, bouřilo a létal zde prach z probíhajících oprav, neudělala jsem pořádné fotografie a to ani kostela ani tří bran ve zdech hřbitova. Situace byla poněkud uspěchaná, ale strčila jsem sklíčko i do pootevřených dveří. Bylo by jistě zajímavé projít i opravované interiéry, netuším, kde se poptat, bo jsme jen přibrzdili. Za hřbitovní zdí jsem také zahlédla pár blesků, a tak mi přišlo moudré vyklidit pole.

Na návsi je k vidění i několikero pomníků, jeden je věnován obětem války 1866, postaven byl v roce 1896.

Nápisy:


Gewidmet
den auf dem
Felde der Ehre
in den Jahren
1859 u. 1866
gefallenen Kriegern


Errichtet
von
Gutthätern
im Jahre
1896


Věnováno na poli cti
padlým bojovníkům
v letech
1859-1866
Zřízeno v roce 1896
von Gutthätern.

Pomník první písemné latinské zmínky o obci v Catalogus Cleri z roku 1240.

Socha Panny Marie Assumpty se zlacenou svatozáří z roku 1736 a s latinským nápisem na čelní straně soklu

(honorI / et / DeVotIonI B: / VIrgInIs InCae / Los.assVMptae / posVIt / et / ornaVIt / georgI: ant: / steLtzIg)

Informace o soše: https://pamatkovykatalog.cz/socha-panny-marie-12104317

Pomník válečným obětem: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/3721-arnoltice/

Video

Foto