Ke zřícenině hradu Opárno

Vyrazila jsem do lesa, okolo kopce, jelenů a jiné zvěře na stezku do Opárenského údolí. Sešla jsem po Císařských schodech do mrazivého ovzduší. Údolím protéká Milešovský potok a míjí několik mlýnů. Kousek odsud, u Kempu Jordán, stojí Morový kámen, připomínající oběti epidemie z roku 1680. Ten byl během let neustále pošupován, a tak není jisté, kdeže se ty oběti nachází.

Okolo Černodolského mlýna jsem zabočila pod viadukt a za ním nahoru na hrad Opárno. Jeho zdi viděly události již v první polovině 14. století. Dochoval se zde klenutý sklep. Cestičkou okolo hradeb jsem pokračovala nahoru ke dvěma křížkům, stojícím na horní hranici vsi. Pak jsem se vrátila dolů a obešla bezhlavou sochu svatého, dále dvě výklenkové kapličky se Svatým Floriánem a Svatou Annou. Nedaleko nich se nachází i kaplička. U malého rybníka stojí pomník padlým ve Druhé Světové Válce.

Kámen se ve zdejších krajích lámal už v době laténské a ve středověku. Kamenné rotační mlýny na mletí obilí, čili žernovy, byly novinka, objevující se v době laténské. Vhodným materiálem na žernov je křemenný porfyr = ryolit, nacházející se na svazích Opárenského údolí, kterým protéká Milešovský potok. Jámy menšího průměru i jámy větší (mladší) se táhnou po svahu od Císařského mlýna s Morovým kamenem až nad obec Opárno.

Na území Malých Žernosek byly z řečiště Labe vyloveny staré přístavní pylony a několik desítek žernovů a jejich polotovarů. Když má člověk štěstí, lze ještě v těžebních jámách objevit částečně opracované žernovy. Žernovy z tohoto zdroje byly objeveny i ve Stradonicích u Nižboru. Artefakty byste neměli přemisťovat, ale určitě je dobrá fotodokumentace s GPS.

Jestliže někoho zajímá dávná historie a archeologie, můžu doporučit Archeologický atlas Čech, v němž je něco vybraných památek od pravěku až po 20. století. Vydala Academia v roce 2015.

Oběhla jsem i pár kapliček (kapli svatého Václava a Nanebevzetí Panny Marie např.) a křížků. Ale jak už to tak bývá, nezbývala energie prozkoumat všechny zdejší pamětihodnosti. Třeba zase příště.

Video

Foto