Hranice Sudet

Při toulkách údolím v jiné zaniklé vísce střídavě svítilo slunce a pršelo. Hlubokou roklí vede mechem pokrytá cesta a po ránu je toto místo zahalené mlhavým příkrovem. Když slunce stoupá nad obzor, jeho paprsky mlhu protínají a tvoří úžasnou podívanou.

Leží zde i dobové pozůstatky z rozbořených domů ve formě střepů. Památky na pobyt cizí armády jsou zase rozeseté blíže k vojenskému táboru. A když si správně zalezeme, nemusíme po celý den potkat živou duši.

Video

Foto