Hradčanské bučiny a okolí

V květnu už panuje všude ukrutné horko, avšak ve skalních rozsedlinách a v roklích hustých lesů mezi Starými Splavy a obcí Hradčany lze nalézt kýžený chládek. Hradčanské skály jsou chráněné už od roku 1933 a kromě několika polomů a oplocenek nabízí procházku temným hvozdem.

Občas se dokonce najde chvilka, kdy má člověk celý les pro sebe, než se do něj začnou hrnout davy. Po cestách nacházím rozličné skalní útvary. Na jedné opracované skalní stěně je nápis hlásající letopočet 1882. Stezka vede dál po hřebenech kopců, lemovaná výhledy do hlubokých roklí. V polovině trasy leží spousta polámaných velikánů.

Když se na chvíli zastavím a zaposlouchám se, zaslechnu praskot větviček a ptactvo, poskakující v listí. Při mém štěstí však fotím tak maximálně čmeláka a nebo vážku dole ve Swampu. Občas jsou kmeny stromů ozdobené houbami. Husté sítě kořenů brázdí jak povrchy skal, tak lesní půdu a tak si zaznamenávám i je. Vděčný objekt, třeba se někdy dokopu si nějaký ten spletenec namalovat.

V lese je krásně a dokud se nezačnu vracet, není vidno ani živáčka.

Do galerie nasypu několik výprav stejným směrem, aby byly pohromadě. Jeden den se nad jezerem proháněl vítr, druhý den už byla hladina o dost klidnější, během předposlední výpravy jsem jen prolétla okolo a na závěr jsem potkala i nějakou tu lesní zvířenu.

Video

Foto