Hrad Brumov

Urvali jsme si chvíli a v dubnové páteční odpoledne navštívili východomoravský hrad Brumov, jehož zdi vykukují z ostrohu nad údolím obce Brumov-Bylnice. V podhradí se nachází pěkné malé muzeum a infocentrum v bývalé panské vile, za potokem pak vede cesta k fungl novému schodišti k severní části hradu.

Historie hradu sahá do 1. poloviny 13. století. Nadchází několik století přestaveb a úprav. K jeho zničení došlo v roce 1760, kdy vyhořel. Při dalších opravách byly sníženy paláce, až byl nakonec ve 20. letech 19. století opuštěn a částečně rozebrán na stavební materiál. Čekal dlouhou dobu, než se dostal do hledáčku archeologů a v letech 1977-1982 proběhl archeo průzkum. Dlouhodobé opravy umožnily jeho zpřístupnění veřejnosti až v roce 2000, po té, co se celé věci ujala Valašská nadace.

Dnes se můžeme projít po sklepení, obdivovat klenuté průchody, zbytky kuchyně, hlubokou studnu, jižní palácové křídlo či hranolový rizalit. Uvnitř jsou k vidění rozličné archeologické nálezy, fotografie, zbraně.. Na zdech visí prapory s erby majitelů. Spoustu informací o historii hradu a stavebním vývoji si můžete odnést v brožuře, která je k dostání v hradní pokladně, jakožto rozličné artefakty a mají i něco k zakousnutí. Pobavilo nás desatero návštěvníka, které si určitě přečtěte.

Z hradeb je hezký výhled na okolní romantické kopečky. Zapózovali jsme si u děla a nakoupili množství informační podestýlky a hezkou pohlednici se starou fotografií hradu. Ve hradě jsem si všimla obrázku nedalekého židovského hřbitova, takže tam směřovaly naše další kroky.

Zapíchli jsme samohyb pod kopcem a vyškrábali se nahoru k lesu. Cestou jsme potkali malý domeček ze sudu a spoustu petrklíčů. Cintorínek je maličký a slouží coby památník, připomínající početnou židovskou obec, jíž odvál čas.

Je fajn mít celý hrad pro sebe :), za celou naší hradonávštěvní kariéru se nám to povedlo již mnohokrát.

Brumov v malebné přírodě