Festival Proměny 2019

Drobné střípky z festivalu Proměny 2019, pořádaném v Geoparku Ralsko. Já osobně jsem chtěla vidět autora knihy Zaniklé obce kolem Ralska, pana Osvalda Honse, jehož publikaci jsem pročetla a doufám, že bude příležitost udělat dotisk a dodatky. Na přivítání jsme dostali duch Ralska do hrnéčků a později dobré koláče, které byly k dispozici na každém stánku.

Proměny se rozrostly, a tak lze vidět nejenom landart, umělecké objekty v krajině, ale můžeme si poslechnout i živou hudbu, podívat se na divadelní představení, zahrát si na buben, případně se zúčastnit některého z dalších kreativních workshopů.

Program probíhá v češtině a němčině a do zaniklých obcí se mnohdy sjíždějí potomci pamětníků, aby si doplnili znalosti o tom, kam jejich předky osud zavál. Na videu mám pár záběrů z přednášky o knize, takže uvidíte jak autora, tak organizátory, i pár posluchačů a v neposlední řadě i jednoho z landartistů, Andrease Stegemanna.

Netočila jsem toho moc, stejně tak na fotografování jsem měla velice málo času a baterií. Takové věci by se neměly uspěchávat, bohužel jsem ani všechno neoběhla. Abychom nerušili, opustili jsme přednášku asi po dvou hodinách, rychle jsme nakrmili umdlévající členy výpravy a vyrazili jsme na historické přednášky, pořádané ve Sloupu.

Z celé akce jsem si přivezla útlou knížku vzpomínek pamětnice Emilie Kratzmann, pojednává o obyčejných životech a zkomplikovaných osudech ve stínu války a odsunu. Taková díla jsou nejlepší pro ucelenější obraz z oné pohnuté doby. Takže to jsou jen mé drobné střípky z dopolední návštěvy.

Video

Foto