Eodix 2004

Můj druhý larpík, odehrávající se 27.7. – 1.8. 2004. Záznam z roku 2004 má úctyhodné tři a půl hodiny, a to je zachyceno jenom minimum z toho, co vše mnozí zažili. Abychom mohli pojmout celý svět, museli by mít všichni kameru a to minimálně 16 hodin denně v provozu, protože každý zažije lehce odlišné situace a každý tvoří svou část příběhu, v níž figuruje právě jeho zvolený charakter. A tak je můj záznam pouhým individuálním pohledem na celý komplexní svět.

Eodix má za sebou dlouhou historii, překonal všeliké problémy, aby se z něj nakonec stala parádní akce pro přibližně 50 hráčů. Ročník 2004 patří mezi špičky v organizaci Eodixu. Píši to vesměs jen jako nestranný pozorovatel, který se sem tam snažil uhnat hráče, aby je natočil při nějaké akci v terénu. Tábořiště bylo plné bytostí, které byste jinde těžko hledali, hospoda neustále nabízela pivko a jiné lahodné moky a z kuchyně se linuly příjemné vůně, které vám v nabitém dni pomáhaly pookřát.

Záznam z Eodixu 2004

Dobré jídlo spraví mnohé a tohle jídlo od Milhause bylo zatraceně dobré! Chvála kuchaři! Když začali přijíždět hráči, nastala ta pravá chvíle pro první záběry. Den, kdy přicházejí první dobrodruzi a pocestní je i posledním dnem, kdy se můžete bezpečně projít po kraji. Zkuste si to představit, listí šumí ve větvích, hřejivé sluneční paprsky na zemi tvoří roztodivné obrazce jak procházejí listovím, potok vedle vás potichu zurčí… vzpomenete si, kdy naposledy jste se cítili tak svobodní a klidní? Nikdo vás tu neshazuje, nikdo na vás neřve, nikdo se s vámi nehádá, nikdo na vás nesvaluje všechny své problémy, jste tu jen vy, hudba přírody a podmanivé tóny velmi vzácného momentu…

Oblast u Chudého Hrádku, který se nachází 6 kilometrů jižněji od Zahrádek u České Lípy, vám může nabídnout jak zalesněnou krajinu, tak rozsáhlou louku, přes níž se dostanete na cestu k vesnici Dřevčice a odtud pak do chaotické civilizace, plné negativních emocí, prachu a šedi.

Během následujícího dne proběhla registrace hráčů. Ne však obyčejná. Knihovnice a Astra zapisovaly příchozí hráče, vysvětlovaly a rozdávaly pravidla pro jednotlivá povolání. Venku před velkým stanem stáli na stráži královští gardisté, aby udržovali pořádek. Královský správce Miroslav jménem krále Cirhózy Jater dvacátéhočtvrtého přivítal všechny příchozí a představil jim královské vyslance – knihovnici Annae, alchymistku Sedmou, bratra Jiřího, zkušeného válečníka Riggera, moudrou hraničářku Dáju a mocného kouzelníka Glaina. Tito tři posledně jmenovaní vydali povoláváky na jejichž základě se k nim dobrodruzi přidali do družiny. Vznikly tak tři silné armády, které měly vymýtit nejen zlo z tohoto místa, ale hlavně poctivě dodržovat soutěž, jejíž vítěz získá správu nad krajem.

V kraji fungoval i soudce a katyně, jejíž zálibu v mučení si mohl vyzkoušet na vlastní kůži nebohý lapka. Pokud byste se stihli projít po všech zákoutích, mohli byste narazit na obchodu chtivého kentaura, velmi zlou a velmi červenou manticoru, mnohohlavou hydru, někde v temném koutku byste mohli přijít k újmě při nekalých plánech temných templářů, pokud by vás při cestě neoškubali zlodějíčci nebo nepřepadli a nepobili skupinky rozezlených skřetů. Jak už to tak bývá, elfů nebylo možné v kraji spatřit, snad pro přílišnou moc temné strany síly, jejíž děti noci při svitu luny útočily na nepříliš chráněnou vesnici. Nejhorším zlem, před nímž se i tma snažila skrýt, byli podle mého Rudovlasí – mocní démoni starého světa, jejichž jedovaté myšlenky zapustily hluboko do základů země. Bylo pro dobrodruhy velmi těžké a pracné najít způsob jakým se s nimi vypořádat.

Mnohé dobrodruhy překvapilo, když se gardista Sebastian ukázal být velice proradným tvorem, stál v čele skupiny temných templářů, kteří se nebáli sáhnout k nejčernějším rituálům, aby vyvolali samotného ďábla a pokusili se překazit královu snahu vyčistit kraj od zlého. Mocné a děsivé bytosti stály v této poslední bitvě proti třem charismatickým vůdcům a jejich armádám světla. Boj byl dlouhý, vyčerpávající, mnoho z udatných dobrodruhů padlo. Temnou stranu držela na vrcholu její zdánlivě nevyčerpatelná síla. Avšak jako vše, co existuje, má své slabé stránky i temný bůh a jeho skvadra bouchačů. Nakonec byl s pomocí síly všech statečných bojovníků a kouzelníků poražen. Dobro zvítězilo a správa nad krajem byla z rukou královského správce předána hraničářce Dáje, jejíž skupina si vedla v questech nejlépe.

Sama doufám, že příští ročník bude povedený minimálně stejně tak dobře jako tento. Lidi zůstanou a snad se i vrátí ti, kteří nemohli přijet. Léto čeká. Osud této země je ve vašich rukou. Co se bude dít s krajem dál? Je Dája natolik silná, aby jej udržela v míru? Kdo ví, čeho jsou lidé schopni, aby dosáhli žádaných změn. Všichni to víme, ani tentokrát nebude ve vikomství klid a proto čekáme na vás, udatní bojovníci, kouzelníci, hraničáři, alchymisté i na vás, skřeti, templáři a další, ať už jste cokoliv, přijeďte podpořit vaše kolegy, vytvořte fantasy svět tak fantastický jak jen to bude možné. Jste vítáni…

Obrázky z videa