Dotek zimy 2013

O víkendech mívám tu a tam ťapavé chutě. Jednoho dne jsem vstala, koukám z okna a posléze hledám čelist po podlaze, neb příroda zakouzlila a vše bylo ojíněné, bílé, vykukující z mlhy a tu mě popadla touha jít ven. Tažení bylo tak silné, že jsem se otočila ke svému hibernátoru zády, popadla ohadry, fotův přístroj, stativ a běžela na cintorín, chroustajíc sušenky.

V polospánku jsem vytvořila pár snímků, než mi akumulátor řekl pa (je už dlouho rozbitý), proto jsem si brala stativ, aby alespoň to málo, co natípám, bylo ostré. A bylo dobře, že jsem šla ven. Do večera vše roztálo.

Hřbitovní sněhánky