Bývalý dvůr a zbytky náhonu

Při našich výpravách do lesů, neopomíjíme prozkoumávat rozpadlé vesničky kousek po kousku. Nepřestává nás fascinovat jejich rozloha a často nacházíme nové a nové sklepy, studny nebo celé dvory, statky a usedlosti, na které se zapomnělo.

U tohoto konkrétního dvora stojí přes 300 let stará památná lípa, pod ní se nachází studna a v jejím blízkém okolí silné kamenné zdivo dvou budov. Ještě stále se lze podívat do rozlehlého sklepení pod zachovalejší z nich. I toto však vezme čas. Dříve či později se klenba zřítí, nebo bude vchod definitivně zasypán sutí.

Během naší návštěvy rašilo letní bejlí, zdi tedy jen sporadicky vykukovaly zpoza lesa, z něhož jsme se nablížili spíše necestou, ale cesty se tu dají najít minimálně dvě. V trávě se sem tam objevují rozdrolené zídky a nad sklepem u vjezdu z rokle s náhonem spadly sem tam nějaké stromy, a to i za naší přítomnosti. Což nebylo naposledy. Zdrhli jsme však včas a já doufám, že to zase není nějaký zašifrovaný vzkaz (paranoia alert).

Nad údolím se rozpadá nejedna usedlost. Takhle v létě se špatně hledají, ale když jsme se ponořili do křovin, poobraceli listy, lozili svahem nahoru a dolů, některé z nich jsme objevili. Přiložím pár dokumentárních cvaků. Podzemí s tunelem je pozůstatek mlýna, kdy bylo mlýnské kolo umístěné ve výseku ve skále. Kilometr proti proudu potůčku stojí malá budova s nádrží a od ní vede koryto náhonu, které dnes vypadá spíše jako cesta. Nad roklinou stály další domy a jejich základy se různě rozeseté táhnou dál a dál po svazích a při cestě až k další zaniklé vesnici.

Bez stativu bos jsem nasnímala podzemí a z toho jsem vybrala ty ostřejší kousky. Křivé to je jako vždycky. Lípu jsem oběhala téměř ze všech stran, stejně tak zbytky zdí, zbytek trámoví a zatím největší sklep pod domem, do kterého jsem v této oblasti vlezla. Paráda. A ten klid. A vítr v korunách stromů..

Video

Domy, sklepení, náhon